En fiskebåt förliste i dag utanför kusten i Esteponas kommun. Det var en mindre fem meter lång fiskebåt med estepona som hemmahamn som hamnade i sjönöd. Det var bara en person ombord på båten och han räddade sig med en livboj. Han fick dock ligga i vattnet en halvtimme innan en båt i närheten kunde plocka upp honom. Han fördes nedkyld, men utan allvarligare skador till vårdcentralen på orten. Det är inte klarlagt vad som orsakade att fiskebåten ”Isabel y Maria” förliste.