Fem personer omkom i en svår brand på ett vårdhem för mentalsjuka i Valenciaregionen igår kväll. Branden startade på sjukvårdsavdelningen och samtliga fem omkomna var inlagda där. Dödsoffren var fyra män och en kvinna i åldrarna 30 till 80 år. Hemmet hade plats för 120 patienter och det blev ett besvärligt utrymningsarbete när brandpersonalen kom till platsen. Det var totalt tio brandbilar på plats från flera olika brandstationer som bekämpade elden. Vårdhemmet drevs i privat regi, men var godkänt och hade bidrag från den regionala myndigheten i Valenciaregionen.