Konsumentorganisationer i Málagaprovinsen går nu ut och pekar på en bedräglig metod som byggnadspromotorer och mäklare använder sig av för att trissa upp priserna. De har fått in en mängd anmälningar om att köpare får besked om ett pris när de kommer in för att få information och göra en preliminär anmälan om att köpa en bostad. Men när de återkommer senare, i vissa fall bara efter en vecka, ska skriva under de formella handlingarna, så har priset stigit med upp till 20 %. Säljarna ger olika förklaringar till prisskillnaden, som att priset på tegel har stigit eller att efterfrågan plötsligt ökat kraftigt, något konsumentorganisationerna ställer sig minst sagt tveksamma till. Metoden får även kritik inom fastighetsbranschen, då många företag betraktar det som illojal konkurrens.