Antalet arbetsplatsolyckor med dödlig utgång minskade 2023 med 12,7 procent.

Även de som ledde till sjukskrivning sjönk med 1,1 procent. 

Färre personer dog i samband med arbetsplatsolyckor förra året. Under 2023 såg vi 105 färre olyckor med dödlig utgång, en minskning med 12,7 procent. Men den tragiska siffran stannade fortfarande på höga 721. Detta enligt uppgifter som publicerades i tisdags av arbetsdepartementet. 

En av tre dödsolyckor var till följd av en hjärtinfarkt eller stroke, något som ibland orsakas av stress och spänningar som arbetare utsätts för. 91 personer dog till följd av en trafikolycka och lika många efter att ha fallit till marken. 

Annons

Antalet dödsfall minskade i alla sektorer under 2023 jämfört med 2022. Den största minskningen skedde på landsbygden, följt av industri och bygg. Det största antalet dödsfall inträffade inom tjänstesektorn, som också är den överlägset största i landet. 

Färre sjukskrivningar

Antalet olyckor som ledde till sjukskrivningar minskade också men betydligt mindre. Den siffran sjönk med 1,1 procent. Totalt inträffade 624 911 sådana olyckor. Av dem var 539 584 på själva arbetsplatsen och 85 327 på väg till eller från jobbet. 

Spaniens fackföreningar har berömt förbättringen men påminner om att siffran kan komma att öka då definitionen av en dödsolycka inkluderar fall där personen avlider upp till 12 månader efter att olyckan inträffar. 

Regeringen meddelade i samband med att siffrorna redovisades att de just nu förhandlar om att uppdatera lagen om förebyggande av arbetsrisk.