Estepona kommun på västra Costa del Sol begär hjälp från centralregeringen för att stränderna har blivit invaderade av alger. Kommunen städar i dagsläget bort 20 ton alger om dagen och de har inte egna resurser för att ta bort mer.

Det är inte bara Estepona som har problem med den invasiva brunalgen Rugulopteryx okamurae, den är spridd utmed hela Ccosta del Sol och Costa de la Luz. I Mijas fraktade kommunen bort 200 ton bara i juni i år, men det är uppenbarligen Estepona som är värst drabbad.

Alg

Rugulopteryx okamurae

Den högst oönskade algen anlände redan 2015 till Ceuta med fartyg som kom från Japan och Kina, fyra år senare hade den spritt sig utmed hela Cádizprovinsens kust (Costa de la Luz). 2019 var den etablerad i Estepona och Marbella och nu finns den om än ännu i mindre omfattning utmed hela Costa del Sol.

En ekolog kan inte vara radikal. Man måste alltid vara medveten om vetenskapliga studier”, säger Nora Cámara, marinbiolog och dykare. Redan 2019 upptäckte hon närvaron av denna alg, när hennes meddykare inte längre kunde fotografera Esteponas havsbotten. ”Det är ett multifaktoriellt problem. Å ena sidan har vi övergödningen (överskott av näringsämnen) av de vatten som produceras av överfiske och befolkningsökningen på Costa del Sol, som läggs till uppvärmningen av vattnen och goda ljusförhållanden. När förhållandena är goda startar algerna sexuell fortplantning och frigör sporer”.