Den rörliga eltariffen per megawattimme väntas stiga till 101,99 euro på onsdagen enligt operatören Omie. Det skulle i så fall bli det högsta priset sedan mars 2014 då den rörliga eltariffen per megawattimme låg på 113 euro. Sedan 2014 är det utbud och efterfrågan som styr priset.

Spanien upplever för närvarande flera kalla perioder vilket gör att elkonsumtionen stiger. Klockan 21 är den dyraste tidpunkten på dagen och i morgon väntas rekordnoteringen sedan 2014 att nås skriver dagstidningen ABC.

Mellan klockan 20 och 22 väntas den rörliga eltariffen per megawattimme att ligga på över 100 euro (100,67 euro). Under januari månad väntas elräkningen att stiga mellan åtta och nio euro.

Det rekommenderas att konsumenter tecknar leveransavtal med fasta priser.