Den spanska arbetsinspektionen har uppdagat ett långvarigt och omfattande fusk med anställningsförhållanden och socialförsäkringsavgifter.

Arbetsinspektionen har tvingat Amazon att ge 4.056 leveranschaufförer riktiga anställningskontrakt, inspektionen underkänner helt Amazons upplägg med att chaufförerna skulle vara egenföretagare. De kräver dessutom Amazon på 6,16 miljoner euro för att täcka de socialförsäkringsavgifter som Amazon skulle ha betalat in för dessa chaufförer.

Detta är dock bara toppen av ett isberg för Amazon, ovanstående handlar bara om Madrid och Barcelona. Fackföreningen UGT har också väckt talan mot Amazon i Valencia, Bilbao och Zaragoza och fler städer lär följa. Fackets generalsekreterare, Pepe Álvarez, har efterlyst ”ett slut på bristande efterlevnad av gällande regler” och en garanti för att de kollektivavtal som motsvarar aktiviteten hos de inblandade företagen tillämpas.

Amazon har inte helt oväntat en annan uppfattning: ”Vi är helt oense med beslutet och kommer att lägga fram ett överklagande”, sa företaget till dagstidningen EL PAÍS. ”Vi samarbetar också fullt ut med arbetsmyndigheternas utredning. ”Från Amazon är vi stolta över att kunna erbjuda en mängd olika möjligheter i hela Spanien i vårt distributionsnät, inklusive en liten andel frilansare som samarbetar med oss för att leverera paket på en oberoende basis, med möjlighet och flexibilitet att göra leveranser inom de tidsramar som bäst passar dem och som sådan få ytterligare inkomster.” För att begränsa företagens användning av egenföretagare på detta sätt har det spanska arbetsministeriet tillkännagett nya regler som klargör gränserna mellan båda typerna av arbetstagare, särskilt när det gäller dem som arbetar för digitala plattformar. UGT har dock förklarat att man anser att en sådan ram är onödig och argumenterar för att ”den nuvarande lagstiftningen är tillräcklig”.

Ovanstående kommer bara några veckor efter att högsta domstolen har avgjort ett liknande ärende. Då var det budföretaget Glovo som dömdes för att de hade sin personal som ”falska frilansare”.

(Glovo är ett av de många företagen som utnyttjar det som i USA och Storbritannien är känt som ”gig-ekonomin”, en term som hänvisar till arbetstagare som är egenföretagare och arbetar med tillfälliga, flexibla jobb som t.ex. i fallet med Glovo. Som att leverera mat från en rad anläggningar till kunder, eller köra för transportföretag som Uber, eller leverera paket till e-handelsjättar som Amazon.)

Bildtexter: Amazon, foto; Nick Youngson. Cykelbud från Glovo i Valencia, foto; Pacopac (Wikimedia).