Det svenskägda fastighetsutvecklingsbolaget Quartiers Properties AB har efter dialog med Marbella kommun inkommit med förslag om utveckling av projekten Centro Forestal Sueco och Boho Club Marbella. Det rör sig om en 41.200 kvm stor markyta på Golden Mile mellan fritidshamnen Puerto Banús och Marbella.

Quartiers Properties är ett svenskägt fastighetsutvecklingsbolag listat på Nasdaq First North i Stockholm. Bolagets verksamhet är geografiskt koncentrerad till Spanien. Quartiers investerar huvudsakligen i fastigheter riktade mot en köpstark internationell målgrupp.

Quartiers Properties planerar att Boho Club ska utökas med fler hotellrum, restauranger och faciliteter. Grannfastigheten Centro Forestal Sueco föreslås utvecklas till ett helt nytt lyxhotell under ett nytt varumärke men där synergier med Boho Club tas till vara, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Förslaget som utvecklats i samråd med Marbella kommun innebär en utökning av antalet byggrätter med cirka 20.000 kvm avsedda för hotell, från dagens cirka 9.000 till 29.000 kvm.

Annons

Skulle de nya byggrätterna träda i laga kraft är styrelsens bedömning att värdet av de nya byggrätterna skulle uppgå till cirka 860 miljoner SEK.

Tidsplanen för att erhålla de nya byggrätterna bedöms vara 1–2 år. Sannolikheten för att de nya byggrätterna ska erhållas bedöms vara god baserat på positiva dialoger förda med kommunen de senaste åren, skriver Quartiers Properties.