Det har upptäckts ett fall av BSE, även kallat galna ko-sjukan i Spanien. Upptäckten gjordes av ett lokalt laboratorium vid ett rutinmässigt hjärnstamsprov.

Sjukdomen upptäcktes i Horcajo Medianero som ligger i ett lantbruksområde nära Salamanca i Kastilien och León. Vävnadsprov skickades också för bekräftelse till det centrala laboratoriet i Algete. De har konstaterat att det handlar om Atypisk BSE, typ L. Den sjuka kon hör till en hjord på 134 kreatur, djuret har destruerats.

Sjukdomen upptäcktes 1986 i Sussex i Storbritannien och forskare kom fram till att det var köttmjöl i fodret som var orsaken till smittspridningen. 1992 fanns det närmare 40.000 smittade djur i Storbritannien, var tredje engelsk ko bedömdes vara smittad. Under det utbrottet var det bara ett konstaterat fall av sjukdomen i Spanien.

EU beslutade 2001 att det är förbjudet att utfodra kreatur med djurprotein, förbudet gäller dock inte pälsdjur. Förhoppningen är att detta skall utrota sjukdomen, men det har uppenbarligen inte lyckats. Fakta om BSE (bovin spongiform encefalopati)
BSE är en dödlig och smittsam sjukdom som drabbar centrala nervsystemet hos nötkreatur. Det anses att den kan överföras till människor i form av Creutzfeldt-Jakobs sjukdom som är en obotlig hjärnsjukdom. Det sker ingen direkt smitta mellan djur, även om forskare misstänker att det kan smitta från ko till kalv. Symptomen kommer ofta smygande då det sker en gradvis försämring av djurets allmäntillstånd under flera veckor, ibland månader. Inkubationstiden varierar mellan två till sju år.

Bildtext: De mörkgröna omdrådena är länder där det finns bekräftade fall den mänskliga varianten av galna ko-sjukan (vCJD). De ljusgröna länderna har bara rapporterat fall av BSE hos djur.