Den spanska ekonomin växer vilket gör att Bryssel reviderar upp tillväxten 0,6 procentenheter för 2015 till 2,3 procent. Nästa år 2016 väntas den spanska ekonomin växa med 2,5 procent. Arbetslösheten väntas ligga på 22 procent i år för att 2016 hamna på 20 procent.

Bryssel tror på den spanska ekonomin visar den analys som EU-kommissionen publicerade på torsdagen. Det handlar om en betydande upprevidering av den spanska ekonomin.

Den spanska ekonomin växer betydligt mer än genomsnittet i euroområdet (1,3% respektive 1,9%) och bland samtliga EU-länder (1,7% respektive 2,1%). Tysk ekonomi väntas växa med 1,5 procent i år och två procent 2016.

Den spanska ekonomin växer dubbelt så mycket som den franska och fyra gånger så mycket som den italienska.

Det som oroar EU-kommissionen är den höga arbetslösheten i Spanien. Spanien just nu – EU:s snabbast växande ekonomi