Under årets två första månader ökade bilförsäljningen i Málagaprovinsen med 20,1 procent jämfört med samma period förra året.

Provinsen registrerade totalt 5.374 nya bilar under januari och februari, detta bekräftar den upphämtning som fordonsindustrin har haft under de senaste åren. Uppgifterna kommer från tillverkarnas sammanslutning (Anfac), återförsäljarnas motsvarande (Faconauto) och säljarnas organisation (Ganvam).

Om man tittar lite närmare på kunderna så har andelen privatköpare ökat med 11,4% (3.619 registreringar) och affärssegmentet med 12,3% (1.119 registreringar). Men den största ökningen svarar biluthyrningsföretagens inköp för, även om deras totala volym på marknaden ännu inte är så stor (498 registreringar).

I Spanien uppgick leveranserna av personbilar och SUV i Spanien till 212 615 enheter, vilket motsvarar en utveckling på 16,4% jämfört med de uppgifter som registrerades under den perioden i föregående år. De ovan nämnda organisationerna angav att trots den kraftiga ökningen av nyregistreringar så ligger volymen fortfarande 5% under den volym som registrerades 2008, det år då den ekonomiska krisen började.