För andra året i rad förbättrades luftkvalitén i Spanien 2021. De restriktioner som infördes under covid-19-pandemin fram till 9 maj 2021 gjorde att nivåerna av kvävedioxid (NO2), ozon (O3) och svaveldioxid föll drastiskt. Så låga nivåer har inte observerats sedan 90-talet. Men ännu återstår mycket att göra.

Restriktionerna som infördes för att förhindra smittspridningen av covid-19 bidrog att användningen av fossila bränslen minskade med 9 procent, säger Miguel Ángel Ceballos, samordnare för studien över luftkvalitén i Spanien 2021 som görs av Ecologistas en Acción.

Med ökad rörlighet under 2022 raderas siffrorna över nivåerna från fjolåret. Att restriktionerna har upphört och vi återgår till det normala har satt igång alla larm igen.

Minska trafiken

– Enda sättet att begränsa föroreningarna är att minska trafiken. Det har blivit tydligt under pandemin, säger Juan Bárcena vid Ecologistas en Acción.

Det som förorenar i första hand är godstransporter på vägar.

Omkring 30.000 människor i Spanien avlider varje år av sjukdomar som är relaterade till dålig luftkvalitet.

Kostnader

Enligt Världsbanken motsvarar kostnaderna av luftföroreningar 3,5 procent av Spaniens BNP utan att vi räknar till skadorna på grödor.

Bara en av tio invånare i Spanien andas luft som är tillräckligt ren enligt Världshälsoorganisationen WHO.