Den uppdaterade listan från ECDC visar att det i dagsläget bara är övre Norrland i Sverige som är klassad som högriskområde. ECDC (Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar) publicerar varje vecka en karta över smittspridningen i EU-länderna. Mellan den 19-25 juli gäller följande för resenärer till Spanien:

Om din bostadsort ligger i området behöver du visa upp något intyg/certifikat som komplett vaccination mot covid-19 senast 14 dagar före inresa, ett negativt testresultat i NAAT-test (ex. PCR) eller av EU godkänt antigentest (max 48 h gammalt vid inresa) eller ett intyg på genomgången covid-19 infektion max 180 dagar gammalt.

Det finns i dagsläget alltså bara ett område i Sverige som bedöms som högriskområde. Spanska hälsodepartementet har publicerat en lista gällande högriskländer/områden mellan 19-25/7. Dit hör övre Norrland som anses vara högriskområde i Sverige. (Se gult markerade områden på kartan här intill).

Övriga svenska resenärer som har sin hemvist i gröna områden på kartan behöver från måndag den 19 juli inte visa upp något intyg/certifikat som negativt antigentest eller PCR-test.

Hälsodeklarationen är dock fortfarande obligatorisk oavsett din bostadsort.

Sveriges ambassad i Madrid skriver på sin webbplats:
”Observera att det är du som resenär som bör hålla dig underrättad om de regler som gäller vid tillfället för din resa. Hälsodeklarationen är dock fortfarande obligatorisk oavsett din bostadsort. Observera att Kanarieöarna vidhåller tidigare restriktioner oavsett varifrån i Sverige du reser ifrån. Det är upp till varje land att bestämma vad som krävs för inresa och reglerna kan ändras med kort varsel. För mer information kontakta Spaniens ambassad i Stockholm”.

Hälsodeklarationen hittar du här och är obligatorisk för inresande till Spanien tidigast 48 timmar innan ankomst till Spanien.

Passagerare som ankommer landvägen till Spanien behöver ej presentera hälsodeklarationen, däremot omfattas passagerare som fyllt 12 år av Covid testkravet/intyg/certifikat om man reser till Spanien via Frankrike. I dagsläget finns det ej något krav på Covid test/intyg/certifikat om du reser in i Spanien från Portugal, skriver Sveriges ambassad i Madrid.

Folkhälsomyndigheten i Sverige skriver på fredagen (16/7) att smittspridningen av covid-19 har ökat i flera länder men i Sverige ligger antalet fall sedan flera veckor på en låg nivå. Samtidigt har andelen smittade med koppling till utlandsresor ökat och deltavarianten är sedan vecka 26 den vanligaste virusvarianten. Över 70 procent av den vuxna befolkningen i Sverige har nu fått minst en dos vaccin.

Incidensen i Sverige räknat över 14 dagar är 34 fall per 100.000 invånare. En viss ökning har synts i Region Jämtland Härjedalen och Region Stockholm men från låga nivåer.

Om vi jämför Sveriges låga incidenstal med Spaniens är det en enormt skillnad i dagsläget. På fredagen rapporterade Spanien 537,34 fall per 100.000 invånare över 14 dagar.

Övervakningen av virusvarianter visar att deltavarianten sedan vecka 26 utgör cirka 60 procent av fallen i Sverige och alfavarianten cirka 30 procent.

Andelen fall av covid-19 med koppling till utlandsresor har ökat från slutet av juni. Smittspridningen har ökat i flera länder i såväl Europa som i övriga världen vilket innebär en ökad risk även för svenska resenärer. Folkhälsomyndigheten påminner om att hålla avstånd och umgås i en mindre krets på resmålet samt att testa sig vid hemkomst och minimera kontakter den närmaste veckan efter hemkomsten.

Det finns vissa undantag från rekommendationen om att testa sig efter ankomsten till Sverige:

Den som har vaccinerats med en dos minst tre veckor innan ankomsten till Sverige eller den som haft covid-19 under de senaste sex månaderna behöver inte testa sig efter ankomsten till Sverige. Det gäller även personer som visat upp ett negativt test för inresa till Sverige och barn under sex år. Däremot bör man, liksom övriga i samhället, testa sig vid symtom på covid-19.

Rekommendationen gäller från den 12 juli till den 31 augusti.

Se övriga undantag här

Läs mer:
Fram till söndag 18 juli gäller följande

För dig som har din hemvist i Spanien – Så får du ditt covidpass

Spanien just nu – riskbedömning

Flera kommuner på Costa del Sol har börjat med dopp-in-vaccinering. Se ytterligare info här