Var femte svensk vill pensionera sig i Spanien och över hälften, 55 procent, av svenskarna vill flytta utomlands hela eller delar av året när de gått i pension.

I Sverige planerar knappt var femte person (18 procent) över 55 år att arbeta till 67 års ålder eller längre.

Drygt hälften planerar att gå i pension senast vid 65. Det visar undersökningar genomförda av Kantar Sifo på uppdrag av pensionsbolaget Movestic.

En undersökning ifjol visade att var femte svensk vill pensionera sig i Spanien och över hälften, 55 procent, av svenskarna vill flytta utomlands hela eller delar av året när de gått i pension.

Annons

Sedan 2019 när frågan ställdes första gången har andelen svenskar som vill flytta utomlands ökat från 46 till 55 procent.

Läs mer: Fler svenskar vill flytta utomlands när de går i pension

Nu visar en färsk undersökning som publicerades på tisdagen att drygt hälften av svenskarna planerar att gå i pension senast vid 65. Bara var femte person (18 procent) över 55 år planerar att arbeta till 67 års ålder eller längre.

Medellivslängden ökar

I takt med att medellivslängden ökar uppmanas vi att arbeta högre upp i åldrarna. Det som kan locka till att stanna kvar i yrkeslivet är högre lön och möjlighet till hemarbete. Det framkommer i en undersökning genomförd av Kantar på uppdrag av pensionsbolaget Movestic.

Även om svenskarna ännu inte helt anammat den nya riktåldern (67 år från 2026) i sin pensionsplanering har en viss förskjutning uppåt av den planerade pensionsåldern skett.

En tredjedel (32 procent) av svenskarna mellan 25 och 65 år planerar nu att arbeta vidare efter 65, en ökning med fem procentenheter sedan 2022 då motsvarande siffra var 27 procent. I gruppen som står närmast pension, 55-65 år, är det ungefär lika stor andel som vill arbeta vidare efter 65 som för två år sedan, 18 procent anger att de tänker arbeta till 67 eller längre, jämfört med 20 procent år 2022.

– Det finns två stora trender kring hur vi lämnar arbetslivet och går i pension. Den ena är att det blir alltmer individuellt vid vilken ålder vi börja ta ut pension. En del lämnar vid 62, andra vid 72. Den andra trenden är att fler säger att de är villiga att arbeta vidare på deltid eller starta konsultverksamhet vid sidan av, säger Sofie Tham, Chef för HR på Movestic. Som arbetsgivare behöver vi göra mer för att anamma det individanpassade sättet att gå i pension.

Jobbonärer

Många vill bli jobbonärer. I undersökningen anger 64 procent av svenskarna mellan 25 och 65 år att de vill fortsätta att arbeta på deltid när de börjar ta ut pension. Även här förändras attityden någon när man närmar sig pension. I gruppen 55-65 år är det 52 procent som vill trappa ner successivt.

– Vi har en tendens att vara åldersdiskrimminerande i Sverige. En av de stora utmaningarna många arbetsgivare sitter med är att rekrytera och behålla rätt kompetens och vi kan generellt bli bättre på att se, värdera och vidareutveckla den kompetens vi har. Då kan vi få fler att stanna kvar längre i yrkeslivet, vilket är bra för både arbetsgivaren och samhället, säger Sofie Tham. Vi har länge varit världsbäst på att skapa goda förutsättningar i yrkeslivet för småbarnsföräldrar, nu behöver vi lägga lite fokus på att också skapa bättre förutsättningar för den äldsta åldersgruppen, så att de vill stanna kvar i arbetslivet.

Läs mer: Fler skäl till utlandsflytt med förändrat världsläge

På frågan om vad som kan stimulera till att stanna kvar längre på arbetsmarknaden säger samtliga åldersgrupper att högre lön och möjligheten till hemarbete kan vara en drivkraft. Fyra av tio svenskar (42 procent) kan tänka sig att skjuta upp pensionen om de får högre lön och drygt var tredje (35 procent) om de har möjlighet att arbeta hemifrån. Bland den äldsta åldersgruppen återkommer också kommentarer om att fortsatt få arbeta med utvecklande arbetsuppgifter.

Över hälften längtar bort

En tidigare undersökning visar att 55 procent, av svenskarna vill flytta utomlands hela eller delar av året när de gått i pension.

Det är Medelhavet och Spanien som är favoriten när det är dags för pension. Var femte svensk vill pensionera sig i Spanien och överlag är det Sydeuropa som lockar mest, med Italien och Frankrike som tvåa och trea på listan över de mest eftertraktade länderna att bo i som pensionär.

Önskan om att flytta utomlands är speciellt stor bland vissa yrkesgrupper. 8 av 10 försäljare och 3 av 4 som arbetar inom kommunikation, media och design vill flytta utomlands. Bland industriarbetare och anställda inom servicenäringen är det ca hälften som vill flytta utomlands.

Svenskarnas topp fem önskeländer att pensionera sig i:

Spanien

Italien

Frankrike

Grekland

USA