Spanien kan få betala tillbaka 230 miljoner euro som staten tagit in i form av böter efter att skattebetalare inte redogjort för tillgångar i utlandet. EU-domstolen anser att böterna är olagliga. Finansdepartementet arbetar i nuläget med att modifiera lagen som infördes av Partido Popular.

Spaniens finansminister María Jesús Montero säger att lagtexten ska vara förändrad tills den 31 mars. Hon påminner att skattebetalarna är skyldiga att lämna information om tillgångar i utlandet fram till den 31 mars.

Det som EU-domstolen ger Spanien bakläxa på är det höga böter som utdelats. Böterna har varit på mellan 1.500 till 10.000 euro som följt efter att skattebetalare inte tagit upp tillgångar i utlandet i deklarationen. Det finns fall där böterna översteg värdet på tillgångarna i utlandet.

Denna modell trädde i kraft 2012 under regeringen med Partido Popular och har inte tillämpats de senaste tre åren. De fall som EU-domstolen hänvisar till gäller perioden före 2019.

Finansdepartementet uppskattar att det rör sig om närmare 230 miljoner euro som har krävts in via böter.

Enligt uppgifter från Skatteverket är det 60.000 skattebetalare som redovisat tillgångar i utlandet på totalt 223 miljarder euro.