Andalusien och Murcia har diskuterat möjligheten att flytta vatten från avsaltningsanläggningen Escombreras.

Nu kommer en överenskommelse om projektet närmre och närmre. 

Andalusien slutförhandlar om att få sin första vattenförsörjning via båt. Vattnet kommer att komma från avsaltningsanläggningen Escombreras som ligger i Cartagena. Samtalen mellan regionregeringarna i Andalusien och Murcia har pågått i några veckor. Om allt faller på plats blir det ett viktigt verktyg för att motverka den svåra situationen med torkan. 

Källor inom det lokala styret till tidningen Diario Sur vill understryka att det handlar om ett överskott som kommer att gå till Malaga. Vatten kommer inte att tas från det som är avsatt att försörja de 300 000 invånarna i Cartagena-områdets 20 kommuner. 

Tre hamnar ska ta emot vatten

Annons

Vattnet kommer att lossas i hamnarna Málaga, Carboneras och Algeciras. Regionregeringen och den spanska staten förhandlar i sin tur om denna operation, som beräknas bli mycket kostsam. 

Enligt tekniska källor till SUR tar resan mellan Murcias hamn och de tre destinationerna mellan 15 och 18 timmar, beroende på förhållanden på havet. Transporten kommer att genomföras av fartyg med en kapacitet på omkring 40 000 kubikmeter. 

Rederierna som kommer vara inblandade har, tillsammans med vattenbolagen Emasa, Axaragua och Acosol, studerat siffrorna och hela verksamheten under en tid men har väntat på det avgörande beskedet från ministeriet för jordbruk och vatten, som leds av Carmen Crespo. Nu kan de beräkna de exakta kostnaderna, bestämma lossningspunkter, hur många fartyg som behövs m.m. för att se till att ha allt klart till april, ifall det inte kommer tillräckligt med regn fram till dess. 

Från första stund var man överens om att det skulle handla om behandlat och drickbart vatten. Drickbart vatten kan färdas på fartyg upp till 100 000 kubikmeter men problem med alger och spridning av bakterier kan uppstå. Enligt experter på området kan ett fartyg inte komma och lossa sin last med maximalt tryck. Man måste göra det lite i taget för att inte fånga luft i vattnet under processen.

Det hela försvåras och saktas dessutom ner av att utloppstrycket kan vara betydligt högre än mottagarens kapacitet. Fartyg av typen som kommer att användas kan pumpa ut 6 000 kubikmeter per timme. I – exempelvis – hamnen i Malaga kan mottagningsledningen endast ta emot 2 000 per timme. 

Den typ av tankfartyg som behövs finns inte i överflöd på marknaden. För att hyra ut dem behöver rederierna se att kontrakten sträcker sig omkring 90 dagar.

Goda relationer med Murcia

Under en tid förhandlade Andalusien med regionregeringen i Valencia om att få loss vatten från avsaltningsanläggningen Saguntos. Det ser istället ut att gå norrut då Valencia befinner sig i långt gångna förhandlingar med Katalonien och landets centralregering. 

De goda relationerna mellan Andalusien och Murcia ser ut att bli avgörande. Källorna inom regionerna betonade att de alltid haft ett gott samarbete när det gäller territoriella anspråk på landsbygden. 

Källorna tillade också att avtalet om detta överskottsvatten inte blir slutet på processen. Nya lösningar kommer att fortsätta studeras om behovet kvarstår. 

Utgångspunkten i avtalet blir att staten bekostar transporten av vattnet medan regionregeringen får betala för lossningen och anpassningarna som behövs i hamnarna.