Den spanska arbetslösheten faller till 12,48 procent vilket är den lägsta siffran sedan 2008 och antalet sysselsatta har ökat kraftigt.

INE som är Spaniens motsvarighet till Statistiska Centralbyrån i Sverige har publicerat uppgifter från årets andra kvartal, andelen sysselsatta ökade med 383.000 och kom upp i totalt 20.468.000 personer i arbete.

Enligt de publicerade uppgifterna så minskade arbetslösheten med 255.300 personer, vilket ger det totala antalet arbetslösa till 2.919.400 personer. Jämfört med samma period förra året ökade arbetsmarknaden med 796.400 sysselsatta, 4,05 % fler, och 624.400 färre arbetslösa (-17,62 % ).

Tillväxten i sysselsättningen baserades på tillsvidareanställningar som ökade med 616.700 personer medan tidsbegränsade anställningar minskade med 241.300, så att den tidsbegränsade sysselsättningsgraden minskade med nästan två procentenheter, till 22,29 %.

Efter sektorer ökade sysselsättningen inom tjänster (320 200 fler), industri (79 500) och byggverksamhet (21 900), medan den sjönk inom jordbruket (38 400 färre). Heltidsanställningen ökade detta kvartal med 374 300 personer och deltidsanställningen med 9 000. Egenföretagandet (enskilda firmor) växte under kvartalet med 10.000.

Efter kön ökade sysselsättningen med 185.300 män och 198.000 kvinnor, vilket lämnade en total på 10,9 miljoner sysselsatta män och 9,5 miljoner sysselsatta kvinnor, medan den ökade efter ålder i alla grupper, särskilt bland yngre. Den största ökningen av sysselsättningen detta kvartal skedde på Balearerna (80.200 fler), Katalonien (63.800) och Madrid (61.200) och de viktigaste minskningarna i Baskien (-18.400) och Asturien (-5.200).

Minskningen av arbetslösheten var koncentrerad till tjänster (120.700 färre), följt av industri (18.100) och jordbruk (10.000), medan den förblev nästan oförändrad inom byggverksamhet (400 fler arbetslösa). Den minskade både bland långtidsarbetslösa (de som förlorade jobbet för mer än ett år sedan) med 99.100 personer, samt bland personer som sökte sitt första jobb, med 7.900 personer.

Efter kön minskade antalet arbetslösa män med 121.900 till 1.355.300, medan antalet kvinnor minskade med 133.300 till 1.564.100, vilket placerade männens arbetslöshet på 14,15 % och kvinnornas på 10,99 %. Efter ålder sjönk arbetslösheten i alla grupper, utom bland de mellan 16 och 19 år, där den ökade med 20.900 personer.

Den spanska arbetslösheten faller till 12,48 procent vilket är den lägsta siffran sedan 2008 och antalet sysselsatta har ökat kraftigt.

INE som är Spaniens motsvarighet till Statistiska Centralbyrån i Sverige har publicerat uppgifter från årets andra kvartal, andelen sysselsatta ökade med 383.000 och kom upp i totalt 20.468.000 personer i arbete.

Enligt de publicerade uppgifterna så minskade arbetslösheten med 255.300 personer, vilket ger det totala antalet arbetslösa till 2.919.400 personer. Jämfört med samma period förra året ökade arbetsmarknaden med 796.400 sysselsatta, 4,05 % fler, och 624.400 färre arbetslösa (-17,62 % ).

Tillväxten i sysselsättningen baserades på tillsvidareanställningar som ökade med 616.700 personer medan tidsbegränsade anställningar minskade med 241.300, så att den tidsbegränsade sysselsättningsgraden minskade med nästan två procentenheter, till 22,29 %.

Efter sektorer ökade sysselsättningen inom tjänster (320 200 fler), industri (79 500) och byggverksamhet (21 900), medan den sjönk inom jordbruket (38 400 färre). Heltidsanställningen ökade detta kvartal med 374 300 personer och deltidsanställningen med 9 000. Egenföretagandet (enskilda firmor) växte under kvartalet med 10.000.

Efter kön ökade sysselsättningen med 185.300 män och 198.000 kvinnor, vilket lämnade en total på 10,9 miljoner sysselsatta män och 9,5 miljoner sysselsatta kvinnor, medan den ökade efter ålder i alla grupper, särskilt bland yngre. Den största ökningen av sysselsättningen detta kvartal skedde på Balearerna (80.200 fler), Katalonien (63.800) och Madrid (61.200) och de viktigaste minskningarna i Baskien (-18.400) och Asturien (-5.200).

Minskningen av arbetslösheten var koncentrerad till tjänster (120.700 färre), följt av industri (18.100) och jordbruk (10.000), medan den förblev nästan oförändrad inom byggverksamhet (400 fler arbetslösa). Den minskade både bland långtidsarbetslösa (de som förlorade jobbet för mer än ett år sedan) med 99.100 personer, samt bland personer som sökte sitt första jobb, med 7.900 personer.

Efter kön minskade antalet arbetslösa män med 121.900 till 1.355.300, medan antalet kvinnor minskade med 133.300 till 1.564.100, vilket placerade männens arbetslöshet på 14,15 % och kvinnornas på 10,99 %. Efter ålder sjönk arbetslösheten i alla grupper, utom bland de mellan 16 och 19 år, där den ökade med 20.900 personer.

Statistik