Under maj månad föll arbetslösheten i Andalusien med 2,17 procent jämfört med april månad. Antalet arbetslösa backade med 20.259 personer. I nuläget är 911.848 personer öppet arbetslösa enligt färska siffror från Arbetsdepartementet Ministerio de Trabajo.

Nationellt så minskade antalet arbetslösa under maj månad med 79.701 personer. I nuläget är 4.189.659 av den arbetsföra befolkningen arbetslösa.

I Andalusien minskade antalet arbetslösa inom samtliga sektorer som servicesektorn, byggbranschen, långtidsarbetslösa, industri och jordbruk.