Ett omfattande arbete längs strandpromenaden paseo marítimo i stadsdelen Torreblanca i Fuengirola pågår för tillfället.

Ett fyra meter högt betongrör grävs ner under strandpromenaden för att ersätta det från 1979 och förhindra att orenat vatten läcker ut i havet som dagvatten (regn) och spillvatten (avlopp).

Arbetet beskrivs som mycket komplicerat och får ske i olika etapper från Arroyo Pajares till Carvajal.

Det är ett första steg som den andalusiska regionregeringen tagit beslut om att förnya dag- och spillvattenledningarna på Costa del Sol.

Annons

Arbetena inleddes i september och just nu pågår arbetet med den tredje fasen av totalt fem som sträcker sig 1,1 kilometer längs Torreblancas paseo. Det handlar om en investering på 7,3 miljoner euro.

De nuvarande dagvattenledningarna är 45 år gamla och i dåligt skick vilket gör att dag- och spillvatten rinner ut i havet.

Intensiva skyfall har orsakat översvämningar då de gamla ledningarna är för små.

Arbetena beräknas vara klara lagom till sommaren.

Under måndagen besökte generaldirektören med ansvar för hydraulisk infrastruktur Álvaro Real platsen med bland annat kommunalrådet Carmen Crespo och borgmästaren Ana Mula.

Mula ber invånarna i Torreblanca om tålamod.

– De påverkas av dessa arbeten i mer än ett år men i utbyte kommer de att få ett bättre dagvattensystem under jord.