Kommunfullmäktige i Antequera röstade igår slutligen igenom förslaget till sträckningen av den nya höghastighetsjärnvägen AVE genom staden. Samtliga partier utom vänsterkoalitionen (IU) röstade för förslaget. Många har varit missnöjda med näringsministeriets förslag om en sträckning söder om staden. Gårdagens beslut innebär en kompromiss mellan det södra förslaget och den nuvarande sträckningen av järnvägen. Det återstår dock för näringsministeriet, som finansierar projektet, att godkänna den nya sträckningen. De kommunala politikerna säger dock att man har fått underhandsbesked om att ministeriet kommer att godta kommunens lösning.