Cancer är den vanligaste dödsorsaken i Andalusien. 

Regionen har redan ett program för att öka den tidiga upptäckten av fall som nu ska utökas och screena fler former av sjukdomen. 

Kvinnor som bor i Andalusien uppmanas att genomgå screening för livmodercancer som en del av regionens medvetenhetskampanj.

Detta är det senaste steget i den andalusiska regionsregeringens pågående arbete där program för screening av kolon- och bröstcancer redan är på plats. Förra månaden började arbetet i Cadiz och ska vidgas till hela Andalusien i juli. 

Annons

Screening möjliggör att upptäcka onormala celler i livmodern i en tidig fas så att de kan behandlas innan de blir cancerogena. Testerna är oskadliga och smärtfria och de minskar dödligheten och cancerfallen med mellan 70 och 80 procent.

Cancer är den vanligaste dödsorsaken bland män och den näst vanligaste hos kvinnor i Andalusien. Fler än 17 000 personer dör årligen och lungcancer är den vanligaste typen, uppger regionsregeringen. 

Bröstcancer, som är den vanligaste cancertypen hos kvinnorna i Andalusien, kan upptäckas tidigt innan några symptom påvisas. Tidig upptäckt möjliggör mindre invasiva ingrepp. Idag kan 70 procent av kvinnorna som genomgår operation behålla sina bröst. 

Hemtester och vaccination

I screeningprogrammet för koloncancer uppmanades drygt 2,3 miljoner personer att göra hemtester, varav 39,7 procent (837 223) gjorde det. Av dem behövde 9 724 besöka sjukhuset för att komplettera proverna med en koloskopi. Under dem upptäcktes 700 cancerfall. 

Utöver dessa tester ingår vaccinering mot humant papillomvirus (HPV). Det är ett virus som infekterar slemhinnor och huden och kan leda till både godartade och elakartade tumörer. I januari hade 92,8 procent av flickorna i andalusien fått vaccinet. För ett år sedan började man även vaccinera 12-åriga pojkar och i början av detta år har doser utgått till 80 procent av dem. 

Vård till barn

Idag finns barncancerläkare tillgängliga 24 timmar om dygnet vid sjukhusen Virgen del Rocio i Sevilla och Regionssjukhuset i Málaga. Det finns dessutom en kommission som utvärderar möjligheten för barn att få vård med hjälp av protonterapi, en mindre smärtsam form av strålbehandling. Under de senaste två åren har fler än 60 barn fått vård med denna metod. Planer finns på att göra den mer tillgänglig i det andalusiska sjukvårdssystemet. 

För att ta del av det andalusiska sjukvårdssystemet behöver man vara folkbokförd, alltså ha en padron, i regionen och registrera sig vid sin lokala vårdcentral.