Enligt hälsoministern hade 53 014 patienter väntat längre än den garanterade tiden i december förra året. 

Nu ska man satsa nästan 300 miljoner euro för att korta listorna.  

Lokalregeringen har lagt fram en plan för att snabbt korta ner väntetiderna på operationer i Andalusien. Den innebär en investering på nästan 300 miljoner euro. 

Den regionala hälsoministern, Catalina García, har nyligen berättat att väntetiderna på operationer, som redan var långa, blev ännu längre enligt decembers siffror. De exakta uppgifterna har ännu inte presenterats officiellt. 

Annons

På grund av det vill man nu satsa 283, 3 miljoner euro för att “avsevärt” förkorta köerna till operationer som betalas av det sociala skyddsnätverket. 

Enligt reglerna får den maximala väntetiden på dessa operationer vara 90, 120 eller 180 dagar, beroende på vilken typ av ingrepp som behövs. 

I juni förra året fanns 134 749 patienter som väntade på operation i Andalusien, av dessa fick 36 004 vänta längre än den utsatta maximala tiden. Enligt hälsoministern växte samma siffror i december till 142 507 respektive 53 014. 

Personalbrist 

Förklaringen till dessa katastrofsiffror anses vara sjukvårdens omstart efter Covid-19 pandemin. Den innebar att man hamnade långt efter i arbetet med att genomföra operationer. 

En annan anledning är den “allvarliga bristen” på sjukvårdspersonal. Det gäller framförallt inom anestesiologi.