Under första delen av 2018 kommer ombyggnaden av Paseo del Altillo i Almuñécar att återupptas. Det var i januari 2015 som kommunen berättade om ett ambitiöst projekt i två faser som skulle förvandla Paseo del Altillo. Eftersom de nödvändiga tillstånden inte kom fram i tiden har projektet legat på is fram till nu.

Den första fasen av Paseo del Altillo fram till Fenicio ska påbörjas i januari. Varje fas kommer att ta fem månader vardera. Under påskveckan Semana santa kommer det att göras ett uppehåll. Bland annat ska det byggas två körfält. 200 000 euro kommer att investeras, pengar som tas ur kommunens kassa.

Lokaler och garage som ligger under Paseo del Altillo har drabbats av fuktproblem i samband med häftiga skyfall. Även detta kommer att åtgärdas eftersom flera företagare har stängt eller flyttat på grund av olägenheterna.

”Vårt mål är att utveckla området och förbättra trafikflödet via ytterligare ett körfält utan att det ska inverka på fotgängarnas komfort” säger José Manuel Fernández, kommunalråd för stadsplanering.