Förra året bröt Málaga den historiska barriären med fler än 100 000 utländska anställda som arbetade i provinsen under mer än en månad. Även 2024 har inletts starkt med 98 300 personer födda utanför Spanien registrerade hos socialförsäkringen. I och med detta väntas Málaga upprätthålla rekordsiffrorna eftersom det är 8 600 fler personer än samma månad 2023. 

Totalt utgör utländska medborgare 14,4 procent av det totala antalet anställda i Málaga som nästan är uppe i 680 000 personer. 

Utlänningar arbetar framförallt inom gästfrihetssektorn (21 016 personer), handeln (14 694) och byggbranschen (10 421). Men flera jobbar även inom administration (8 349), kommunikation (5 821), teknik (5 561) och fastighetsbranschen (3 958). 

Av de utländska medborgarna som arbetar i Málaga kommer nästan två tredjedelar från länder utanför EU. 52 013 av dem är män och 46 298 är kvinnor. 

Annons

CCOO-facket i Málaga har lyft fram den utländska befolkningens bidrag till provinsens ekonomi vid flera tillfällen. De har även efterfrågat större administrativt- och utbildningsstöd för gruppen som de menar ofta har lägre betalda arbeten och mer otrygga kontrakt. Något som gäller särskilt för de som är födda utanför EU.