Pandemin i Europa kan snart vara över. 50 procent av européerna spås bli smittade före mars månad. En slags global immunitet i några veckor eller månader sedan omikronvarianten har svept fram över världen, på grund av att många har vaccinerat sig eller infekterats av viruset. Det säger WHO:s Europachef Hans Kluge.
Nyligen sa Andalusiens hälsoråd Jesús Aguirre att halva Andalusiens befolkning kommer att ha blivit smittade den närmaste tiden. Omikronvarianten kan innebära slutet på coronapandemin.

Läs mer: Hälften av andalusierna smittade inom en månad

Nu säger WHO:s Europachef Hans Kluge att det är troligt att Europa rör sig mot ett slags slutspel för pandemin.
– Vi räknar med att det kommer en lugn period innan covid-19 kan komma tillbaka mot slutet av året, men inte nödvändigtvis som en pandemi, säger han till nyhetsbyrån AFP som ABC citerar.

Omikronvarianten stod för 15 procent av alla bekräftade fall i WHO:s Europaregion den 18 januari, jämfört med drygt 6 procent en vecka tidigare.

Det är dock för tidigt att säga att Europa just nu befinner sig i en ”endemisk era”.

– Endemiskt betyder att vi kan förutsäga vad som kommer att hända. Detta virus har överraskat mer än en gång. Så vi måste vara försiktiga, betonar Kluge.

Vid en endemi fortsätter viruset att finnas i samhället och är en återkommande orsak till sjukhusvård och dödsfall, men i allt mindre utsträckning.