Regionregeringen presenterade den hissnande summan för den Europeiska Kommissionen i hopp om ekonomiskt stöd.

Kostnaden för vattenkrisen väntas bli ännu högre i år. 

Torkan i Andalusien kostade regionen 4,2 miljarder euro under förra året. Enligt den senaste kalkylen kommer siffran att stiga till 4,5 miljarder euro 2024.

Siffrorna presenterades när regionpresident Juanma Moreno reste till Bryssel för att be Europakommissionens vicepresident, Maroš Šefčovič, om pengar ur de europeiska solidaritetsfonderna. Det är pengar som EU satt åt sidan för att hjälpa drabbade områden i krissituationer. 

Annons

Moreno presenterade en rapport som visade hur den pågående torkan påverkar Andalusiens ekonomi. Siffran på 4,2 miljarder för 2023 och beräkningen på 4,525 för 2024 miljarder uppskattades efter noggrann analys av alla sektorer som berörs av vattenbristen. Stort fokus ligger på jordbruksindustrin som står för 8,9 procent av regionens BNP.

Ökande arbetslöshet

Produktionen inom jordbruket sjönk med 13 procent i Andalusien under 2023, siffran för hela landet är en nedgång med 2 procent. Av de påverkade undersektorerna föll produktionen av spannmål mest med hela 35,2 procent. Frukter (citrus borträknat) föll med 9,6 procent och grönsaker med 7. 

Arbetslösheten på landsbygden har ökat till följd av detta. Inom jordbruket föll antalet anställningar med 9,4 procent och inom matindustrin sjönk det med 4,5 procent. 

I rapporten fanns också uppgifter från arbetsdepartementet som visar att antalet företag inom jordbruket som är registrerade hos socialtjänsten minskade med 3 procent och 4 procent bland de som exporterar mat.