57,7 miljoner turister från utlandet. Det väntas Spanien kunna redovisa vid årsskiftet enligt de prognoser som Turistdepartementet har gjort. Under årets sista kvartal väntas antalet turister i Spanien öka med sex procent jämfört med sista kvartalet ifjol.

Med 11 miljoner turister från oktober till december väntas den slutliga siffran över året komma upp i 57,7 miljoner vilket innebär en ökning med sju procent jämfört med fjolåret 2012.

Prognoserna ser mycket goda ut för tillfället och för Spanien skulle det innebära inkomster på uppskattningsvis 58 miljarder euro.

Det är resenärer från de nordiska länderna som ökar mest medan de från Frankrike tappar fart. Resenärer från Ryssland ökar också i antal medan brittiska och tyska resenärer ökar svagt.