En ny rapport visar att Málaga ligger långt efter när det gäller investeringar i boenden till överkomliga priser. 

Den slår fast att regionregeringen behöver öka sin bostadsbudget med mellan 30 och 40 procent. 

Föreningen för Málagas byggherrar och fastighetsutvecklaren Culmia har tagit fram en rapport som beräknar behovet av boenden. Både i staden Málaga och för hela provinsen. Slutsatserna har baserats på den lokala efterfrågan. På grund av de ökande priserna – både för att hyra och köpa en bostad – är marknaden långt ifrån att fylla detta behov. I rapporten finns också en föreslagen handlingsplan för hur man ska åtgärda situationen.

Rapporten kommer efter stora demonstrationer i slutet av juni mot de ökande svårigheterna att hitta ett boende i provinsen. Enligt denna studie är behovet bland Andalusiens städer näst störst i Málaga. Bara i Sevilla är situationen värre. 

Annons

För att få balans mellan utbud och efterfrågan skulle staden behöva bygga 484 särskilda offentliga boenden med lägre priser (VPO) varje år under de kommande 20 åren. Det skulle kräva en årlig investering på ungefär 10 miljoner euro. Det skulle betyda 9 677 nya VPO-bostäder under de kommande två årtiondena och kosta totalt 202 miljoner euro.   

De senaste åren har myndigheterna siktat på att sälja offentlig mark till privata företag som vill bygga subventionerade bostäder. Men intresset för den typen av projekt är lågt från byggföretagen. 

Provinsen

Om man ser till hela provinsen slår rapporten fast att det behövs hela 3 425 nya hem varje år under de närmaste 20 åren. Det skulle handla om både offentligt ägda bostäder och privata investeringar i billigare lägenheter. Kostnaden skulle bli 124 miljoner euro per år, varav 54 procent skulle komma från offentliga medel. 

Rapporten rekommenderar att regionregeringen ökar budgeten för subventionerade boenden. I dagsläget går 0,18 procent av Andalusiens BNP till offentliga bostäder. En siffra som Culmia anser borde öka till 0,21 procent och skulle då innebära en årlig total investering på 386,5 miljoner euro. 

I praktiken skulle det betyda att Andalusien ökar sin årliga bostadsbudget med mellan 30 och 40 procent. Något som anses högst nödvändigt i den rådande situationen. Culmias analys- och strategichef, Celso Gómez, kallar regionregeringens nuvarande investering “löjlig och ineffektiv”. 

“Vissa saker görs bra, men generellt måste pengarna användas bättre,” sade han och tillade att: “Málaga har ett väldigt stort problem när det gäller bostäder, mer än andra stora städer på denna nivå”. 

Gómez menar att man inte gjort tillräckligt under de senaste åren och en större ansträngning krävs av myndigheterna för att ordna bostäder som folk har råd med. Han påminde att Málagaborna lägger i genomsnitt 66,8 procent av sin inkomst på hyra. Det är mycket högre än både det andalusiska (49,3 procent) och det nationella (34,5) genomsnittet. 

Eftersom det råder brist på mark att bygga bostäder föreslår Gómez att man ska följa i huvudstaden Madrids fotspår. Där har man omvandlat tomma kontorsbyggnader till billiga bostäder för att motverka bostadsbristen.