Svenska Magasinet - Din Svenska tidning i Spanien
EspañolEnglishDanskNorsk
Annons - Svenska magasinet

Nyhet 2021-03-03

Revisionsrapporten som kyrkorådet ska ta ställning till

Svenska Magasinet i Spanien
Dela med
Ola Josefsson
2021-03-03

I söndags hölls det första delmötet vid den ordinarie årsstämman vid Svenska kyrkans församling på Costa del Sol. Igår följde ett konstituerande möte där några personer i kyrkorådet fick i uppgift att analysera revisionsrapporten som är utförd av Grant Thornton S.L.P. av Iglesia Sueca Costa del Sol daterad den 24 februari 2021 avseende räkenskapsåret 2019.

Det saknas underlag för 54.964,24 euro i församlingens räkenskaper för 2019. Avsaknaden av kvitton, bristfällig bokföring och mycket kontanthantering. Det är slutsatserna i den revision som har blivit gjord kring Svenska kyrkans församling på Costa del Sol över verksamhetsåret 2019.

Rikard Jönsson, avdelningschef för Svenska kyrkan i utlandet, säger till Svenska Magasinet:
- Det saknas väldigt mycket och det har varit ett komplicerat arbete vad jag har förstått.

Även SKUT (Svenska kyrkan i utlandet) har jobbat med den juridiska genomgången väldigt länge och tittat på vissa saker som revisionen har gjort.

Revisionen är i första hand gjord för församlingen. Det blir församlingen och den nya kyrkorådet som nu ska ta ställning till vad som ska göras.

Den 28 februari hölls det första delmötet vid den ordinarie årsstämman vid Svenska kyrkans församling på Costa del Sol. Därefter följde ett konstituerande möte där några personer i kyrkorådet fick i uppgift att analysera revisionsrapporten som är utförd av Grant Thornton S.L.P. av Iglesia Sueca Costa del Sol daterad den 24 februari 2021 avseende räkenskapsåret 2019.

Hur kommer ni att agera?
- Närmast ska revisionsrapporten analyseras noggrant. Vi har utsett ett par personer i kyrkorådet som ska analysera den i lugn och ro till nästa kyrkorådsmöte om ett par veckor, säger ordförande Mikael Perman till Svenska Magasinet.

Kommer kyrkorådet få ansvarsfrihet för 2019?
- Vilket beslut som tas kommer upp på mötet vid årsstämman 28 mars. Vi hade första delen i söndags. Andra delen blir den 28 mars. Ambitionen är att analysen ska vara klar till dess. Vi vet ju inte vad som kan komma upp.
- Det är ett seriöst arbete vi gör, och vi behöver lugn och ro. Efter det kommer vi att svara.

Den 28 februari valdes delvis en ny styrelse, på ett eller två år. Ordföranden Mikael Perman valdes på två månader, mars och april.
- Jag är invald på två månader, mars och april. Jag jobbar heltid och detta tar mycket tid. Jag vill dra in vissa saker till land innan jag slutar, säger Mikael Perman.

Valberedningen har fått i uppdrag att hitta lämpliga namn som ny ordförande, något som presenteras 28 mars, då andra halvan av årsstämman hålls.

Ett par personer i kyrkorådet har alltså nu mottagit revisionsrapporten som ska analyseras i detalj. Vad är det då kyrkorådet ska ta ställning till?

Stort antal oegentligheter
Det är en omfattande revisionen som genomförts av Grant Thornton med att granskat kyrkans balansräkning och resultaträkningen för verksamhetsåret 2019. Men många underlag saknas. Och det är en hel del som kyrkorådet ska ta ställning till då rapporten visar ett stort antal oegentligheter. 

Revisionsrapporten visar bland annat att det inte finns någon ordentlig årsredovisning.

Bland annat framkommer det att den tidigare kyrkoherden Mikael Jönsson tecknat ett tilläggsavtal i församlingens namn med en anställd. Den personen har nu stämt Svenska kyrkans församling på Costa del Sol och kräver över 94.000 euro för kontraktsbrott. Hur kommer kyrkorådet att agera?

Vidare saknas det konkreta uppgifter om caférörelsen i revisionsrapporten. Den är öppen för allmänheten och på så vis momspliktig.

Enligt den spanska skattelagstiftningen är kyrkan skyldig att deklarera och betala skatt. Då föreningen tydligen fått bidrag från SKUT skall deklaration även ske i Sverige. Sannolikt har SKUT gjort ”arbetsgivaranmälan”, menar en ekonomisk talesperson som Svenska Magasinet varit i kontakt med.

Enligt bokföringslagen krävs det redovisning med fullständiga allegat, deklarationer, vilka ska förvaras i tio år.

Granskar man revisionsrapporten ytterligare framträder misstankar om bedrägeri och trolöshet mot huvudman. Men det räcker inte..

Även misstankar om förskingring kan komma upp då det av revisionsrapporten anges en kassabehållning på drygt 74.642 euro per den 31 december 2019. Det är oklart var den summan finns i verkligheten eftersom det saknas underlag.

Kan det bli aktuellt att styrelsen gör en polisanmälan? För att skydda sig själva mot misstankarna medhjälp? Kan det bli aktuellt att begära kvarstad på vissa personers tillgångar?

Brist på underlag
Den svenske advokaten Göran Rise har följt utvecklingen på nära håll under lång tid. Han pekar flera punkter i revisionsrapporten.

- Allmänt kan särskilt noteras att rapporten anger att kyrkorådet i församlingen inte kunnat i brist på underlag lämna några upplysningar eller information överhuvudtaget till grund för rapporten. Redovisningen är grovt felaktig och jag skulle vilja säga att grovt bokföringsbrott föreligger. 

Ansvarig för bristerna är kyrkorådets medlemmar för 2019 inklusive kyrkoherden Mikael Jönsson som självskriven ledamot i rådet. 

- Fråga om grov trolöshet mot huvudman (mot Församlingen) kan också föreligga för medlemmarna i kyrkorådet som ytterst bär ansvaret för den ekonomiska redovisningen och att den uppfyller gällande rätt.

Rapporten innebär att någon årsredovisning för 2018 inte kan ligga till grund för revisionen då den helt enkelt saknas. Ingående balanskonton för 2019 går därför inte att verifiera.

- Vidare är huvudboken för 2019 undermålig. I rapporten är angivet att inga separata verifikationer finns för bokade utlägg utan dessa är sammanslagna på olika konton. Ett konto kallat donaciones de la Iglesia med en minuspost av 21.982,49 euro och ett konto för combustible de coche y parking med 5,657,07 euro och ett för telefono movil med 8.037,72 euro.

Av revisionsrapporten framgår att inte ens församlingens tillgångar i form av fastighet/lägenheter går att verifiera.

Revisionsrapporten visar att det saknas uppgift på fastigheten på Colonia San Juan Street nr 17 i Fuengirola.
- Under 2015 köpte församlingen två personbilar för 42.848 euro en Renault Zen och en Kia Sportage, varav det saknas underlag för en av bilarna. Därtill har avskrivningar av tillgångarna gjorts felaktigt, säger Göran Rise.

Underlag saknas för utbetalningar på 30.140,83 euro som särskilt uppmärksammats, utöver flera utbetalningar utan underlag. Av dessa utbetalningar är flera noterad på hustrun till den tidigare kyrkoherden och en till El Colegio Sueco (Svenska skola i Fuengirola) samt en på kyrkoherden själv.

Beloppet utlägg är totalt 54.964,24 euro som inte är verifierade.

Revisionsrapporten anger att församlingen saknar regelverk för verifiering av gåvor som kollekten. Någon kontroll är omöjlig att genomföra då inga underlag finns.

Mikael Jönsson var kyrkoherde vid församlingen på Costa del Sol under fem år från 2015 till 2019. Han var den som legalt representerade församlingen.

Svenska Magasinet har sökt Mikael Jönsson för en kommentar men inte lyckats nå honom. Han var till ifjol skriven på Svenska kyrkans adress i Fuengirola men efter en tillsatt utredning av myndigheterna i Sverige uppgav han senare en ny adress, i stadsdelen La Carihuela i Torremolinos.

Vi har sökt Mikael Jönsson på den adressen för att få en kommentar till revisionen. Adressen går till ett vandrarhem i Torremolinos som har varit stängt i flera månader.
En kvinna som driver vandrarhemmet bekräftar på telefon för Svenska Magasinet att vandrarhemmet är stängt på grund av covid-19-pandemin.

Vi har skickat en e-post till Mikael Jönsson med anledning av revisionen för 2019 då han var kyrkoherde. Han har valt att vidaresända e-posten till Rickard Jönsson (avdelningschef för svenska kyrkan i utlandet) och Anssi Lakomaa som var kyrkorådets ordförande vid tidpunkten.

Mikael Jönsson tillägger i e-posten att han ”inte är/aldrig har varit ansvarig för Svenska Kyrkans ekonomi på Costa del Sol”.

Rickard Jönsson i sin tur svarar:
”Det är inte Svenska kyrkan som är ansvarig för ekonomin i församlingen på Costa del Sol, utan det är kyrkorådet där du (Mikel Jönsson, red. anm.) var en del under 2019, så det är en fråga för dig och Anssi”.

Fakta/Det nyvalda kyrkorådet
Ordförande: Mikael Perman för en period av två månader.
Ordinarie ledamöter: Lars Banér, Helen Carlesjö, Cecilia Adolfsson och Rosita Wijkander
Suppleanter: Ingrid Ågren och Kerstin Nordstrand
Årsstämman ajournerades för att återupptas den 28 mars kl 13 eftersom förslaget till församlingsordning behöver några justeringar och därmed återremitterades till kyrkorådet. Valberedningen uppdrogs nominera ytterligare några namnförslag till olika poster, bl a till ordförande fr o m maj månad. Även några ärenden gällande revision kommer vid den återupptagna stämman i mars.
Källa: Svenska kyrkan Costa del Sol nyhetsbrev.
 

 

Axplock av ÄLDRE ARTIKLAR ur Svenska Magasinets stora arkiv:


Annons - Svenska magasinet
Vittsjö
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
LÄS SENASTE SvM
Senaste numret av Svenska Magasinet
PRENUMERERA PÅ Svenska Magasinet

Annons - Svenska magasinet
AKTUELLA TEMPERATURER
© 2021 Svenska Magasinet - Ditt Svenska Magasin i Spanien

Kontor / Oficina

Öppet/Horario:
Besökstid: 10:00-14:00
Telefontid: 10:00-18:00

Adress/Dirección:
Calle Quemada 6
29640 Fuengirola

Kontakt / Contactar

Telefon: (+34) 952 665 007

Distribueras GRATIS

På över 250 ställen utefter Solkusten som frekventeras av svenskar. Bland annat: Advokater, Banker, Frisörer, Föreningar, Golfbanor, Konsulat, Kyrkan, Köpcentra, Läkare, Resebyråer, Restauranger, Supermercados, Skolor, Tandläkare, m. fl.

Upplaga: 8-10.000 ex per mån
Webbesök: mer än 200 000 per månad, över 7 000 unika om dagen
© Eftertryck endast tillåtet efter avtal
© Reproducción total o parcial sólamente permitida tras autorización

Svenska Magasinet i Spanien

Utgivare/Editor: Melkerson and Nott S.L.
Annonser/Publicidad: (+34) 952 665 007
Depósito legal: MA 143-94
ISSN: 1579 - 9255