Svenska Magasinet - Din Svenska tidning i Spanien
EspañolEnglishDanskNorsk
Annons - Svenska magasinet

Nyhet 2020-06-03

Spanien skärper sina miljölagar

Svenska Magasinet i Spanien
Dela med
SvM
2020-06-03

Regeringen har godkänt ett utkast till lagstiftning som bland annat innebär en ny skatt på plastförpackningar och som också förbjuder flera engångsartiklar.

Skatten på plastförpackningar föreslås bli en indirekt skatt som beskattar tillverkning, import och inköp av plastförpackningar som inte är återanvändbara. Den föreslagna skatten liknar vad andra länder som Storbritannien och Italien planerar att införa. En skatt på 0,45 euro per kilo plastförpackningar förväntas ge staten en årlig intäkt på 724 miljoner euro, baserat på siffrorna från 2017.

Teresa Ribera, minister för ekologisk övergång, varnade igår för ”den absolut oproportionerliga, irrationella och ansvarslösa” användningen av plastförpackningar. Spaniens initiativ faller inom EU: s strategi för avfallsminskning. Europeiska kommissionen och internationella organisationer som Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) och Internationella valutafonden (IMF) har uppmanat Spanien i flera år att öka sina gröna skatter och införa större påföljder för de mest förorenande aktiviteterna. "Spanien har det femte lägsta förhållandet mellan miljöintäkter och BNP i hela EU," sade ministeriet i ett pressmeddelande.

Den spanska regeringen inledde i februari ett samråd om gröna skatter. Från början diskuterades bara möjligheten att införa skatt på engångs plastförpackningar. Detta har nu utmynnat i ett bredare lagförslag om avfall och markföroreningar. Efter kabinettsgodkännandet kommer nu utkastet att debatteras i parlamentet. Ministeriet för ekologisk övergång hoppas att lagen kommer att kunna träda i kraft under första halvåret 2021.

Förslaget till ny lagstiftning syftar till att införliva EU-direktiv om plastförpackningar som bidrar till havsföroreningar. Det innehåller även förbud mot sugrör, ballongpinnar och plastbestick (denna delen finns redan antagen i en annan lag som träder i kraft den 3 juli 2021). Den spanska regeringen vill också förbjuda mikroplast i kosmetika och tvättmedel, något som länge har efterfrågats av miljöorganisationer.

På grund av Covid-19-pandemin har plasttillverkare och några få andra industrier bett EU-kommissionen att stoppa eller försena tidtabellen för att begränsa produktionen av plastavfall. Men kommissionens källor sa förra veckan att det inte finns några planer på att göra det. "Det finns ingen väg tillbaka och medlemsländerna har skyldigheten att följa normen och tidsfristerna", säger en källa i Bryssel. Den spanska regeringen har också uttalat att coronavirus-krisen inte kommer att förändra denna planeringen.

I lagförslaget står det också att 77% av de plastflaskor som släpps ut på marknaden måste samlas in separat senast 2025, en procentsats som skall vara 90% senast 2029. Ministeriet undersöker också möjligheterna att införa ett pantsystem liknande det som redan är i bruk i flera andra europeiska länder (däribland Sverige).

Det nya lagförslaget innefattar också hanteringen av textilier, leksaker och elektriska apparater. Från 2021 skall det finnas ett landsomfattande system för att samla in begagnade kläder. Matavfall vinns också med i lagförslaget och kriterier uppställs för att omvandla vissa typer av livsmedel till underprodukter såsom djurfoder.

När det gäller så kallad planerad föråldring, en produktionsteknik som medvetet begränsar produkternas livslängd för att uppmuntra till större försäljningsvolym, säger utkastet till lagstiftning att det kommer att finnas policyer för att uppmuntra ”design, produktion och användning av produkter som använder resurser effektivt, är långvariga och kan repareras, återutnyttjas och uppgraderas. ”

Spanien återvinner idag drygt 46% av sina sopor, och lagförslaget sätter mål för att förbättra denna siffra. År 2025 måste 55% av kommunalt avfall återvinnas eller återanvändas. Denna procentsats bör stiga till 60% 2030 och till 65% 2035. Separata insamlingssystem kommer att vara nyckeln för att uppnå dessa mål. År 2022 kommer varje kommun med en befolkning på över 5 000 att tvingas ha avfallsbehållare för bioavfall - de bruna som redan finns i vissa delar av Spanien. Mindre byar kommer att ha fram till 2024 för att införa dessa behållare.

Från 2023 kommer plast och engångsförpackningar för mat inte längre att vara gratis och priset på dessa förpackningar måste stå på etiketten. Avsikten är att dessa produkter gradvis skall fasas ut och ersättas med återanvändbara förpackningar.

Den nya lagstiftningen fastställer sanktioner på mellan 50.001 och 2 miljoner euro för den som dumpar avfall i naturen eller importerar farligt avfall.

Källor: Dagstidningen El Pais samt nyhetsbyrån EFE.
Bildtext: Exempel på berörda produkter, foto: Piqsels.
Artikel: Jonny Erixon.

 

Axplock av ÄLDRE ARTIKLAR ur Svenska Magasinets stora arkiv:


Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
LÄS SENASTE SvM
Senaste numret av Svenska Magasinet
PRENUMERERA PÅ Svenska Magasinet

AKTUELLA TEMPERATURER
© 2021 Svenska Magasinet - Ditt Svenska Magasin i Spanien

Kontor / Oficina

Öppet/Horario:
Besökstid: 10:00-14:00
Telefontid: 10:00-18:00

Adress/Dirección:
Calle Quemada 6
29640 Fuengirola

Kontakt / Contactar

Telefon: (+34) 952 665 007

Distribueras GRATIS

På över 250 ställen utefter Solkusten som frekventeras av svenskar. Bland annat: Advokater, Banker, Frisörer, Föreningar, Golfbanor, Konsulat, Kyrkan, Köpcentra, Läkare, Resebyråer, Restauranger, Supermercados, Skolor, Tandläkare, m. fl.

Upplaga: 8-10.000 ex per mån
Webbesök: mer än 200 000 per månad, över 7 000 unika om dagen
© Eftertryck endast tillåtet efter avtal
© Reproducción total o parcial sólamente permitida tras autorización

Svenska Magasinet i Spanien

Utgivare/Editor: Melkerson and Nott S.L.
Annonser/Publicidad: (+34) 952 665 007
Depósito legal: MA 143-94
ISSN: 1579 - 9255