Svenska Magasinet - Din Svenska tidning i Spanien
EspañolEnglishDanskNorsk
Annons - Svenska magasinet

Nyhet 2020-03-30

Avhoppade ledamöter vid Svenska kyrkan tillbakavisar rykten

Svenska Magasinet i Spanien
Dela med
SvM
2020-03-30

Det florerar just nu en massa rykten runt Kyrkorådet i Fuengirola. Senast skrev en tidning på kusten, dock inte Svenska Magasinet, att orsaken till fem ledamöters avgång berodde på meningsskiljaktigheter mot Skut vilket inte alls är sant, säger Ann-Britt Ödman.

Av Ola Josefsson

Därför vill fyra av de avhoppade ledamöterna, förutom Mattias Friman, som avgick tidigare av personliga skäl, ge sin gemensamma version av varför de avgått. De har skrivit en inlaga med information om varför de lämnat Kyrkorådet som du hittar här

- I dagsläget tänker vi inte ge några fler kommenterar och föregripa den kommande fördjupade oberoende revisionen som är utannonserad av Skut, säger Ann-Britt Ödman till Svenska Magasinet på måndagen.

De fyra ledamöterna som har avgått har var för sig redovisat sina skäl till Kyrkorådet i enlighet med Kyrkoförordningen.
- Vi alla fyra gick in i styrelsen med en gemensam målsättning att göra en Turn Around och få ordning på kyrkans ekonomi. Anssi Lakomaa hade ett år kvar. Men redan efter det första styrelsemötet, och för flera av oss det enda, stod det klart för oss att det fanns dolda agendor och möten som inte
alla var kallade till.

- Det blev då uppenbart för oss att den tidigare kyrkoherden Mikael Jönsson inte ville lämna sitt inflytande över församlingen trots förlikningen med Skut.

Att han överhuvudtaget blev invald som suppleant i styrelsen är förvånande, menar samtliga fyra som har lämnat Kyrkorådet. Hans kunskaper och information om församlingen hade kunnat överlämnats under ordnade former efter förlikningen med Skut.

- Ytterligare en bidragande orsak till vårt beslut var hur det gick till när Anssi Lakomaa blev uppmanad att avgå. Han blev då uppringd av en person i valberedningen som uppgav att han ringde på uppdrag av styrelsen. Det märkliga var att flera av oss inte var informerade om att detta samtal skulle äga rum.

- Vi stod varken bakom beslutet eller uppdraget till honom att ringa. Fanns det önskemål om att byta ordförande hade detta kunnat diskuteras under sedvanliga
former i styrelsen. I dessa tider med coronaviruset förstår vi inte heller varför det var så bråttom.

De fyra ledamöterna som nyligen lämnade sina uppdrag är övertygade om att Svenska kyrkan Costa del Sol åter har möjlighet att uppnå en positiv och god framtid.
- Det är ett par mycket viktiga saker som måste åtgärdas. Först en ekonomisk sanering av verksamheten. Dessutom måste samarbetet med Skut fungera. Sedan måste en ny tillträdande kyrkoherde och diakon välkomnas och få möjlighet att skapa en positiv atmosfär för frivilliga volontärer, säger tidigare styrelseordföranden Anssi Lakomaa, ledamöterna Karl Klinga och Karl Sigge samt suppleanten Ann-Britt Ödman i en skriftlig kommentar till Svenska Magasinet.

Som Svenska Magasinet tidigare har berättat har Svenska kyrkan på Costa del Sol stängt på obestämd tid. ”På grund av brister i styrdokument och arbetsmiljö stänger kyrkan”, meddelar Utlandskyrkans ledning. ”När dessa är åtgärdade kan vi öppna igen”.

”Medan lokalerna är stängda finns utsänd personal, kyrkoherde, präst och assistent, tillgängliga via telefon och e-post, samt arbetar med kyrkans närvaro i sociala medier som Facebook och Instagram” skriver kyrkan på sin webbplats.

Camilla Persson, Utlandschef, vid Svenska kyrkan i utlandet skriver i en kommentar att de ”har nåtts av information om att arbetsmiljöförhållandena i församlingen inte är acceptabla och att detta inte minst har drabbat den som av oss har utsetts att under en övergångstid leda verksamheten i församlingen. Vi ser därför inte att det är möjligt att under rådande förhållanden ha kvar vår personal på plats, och vi har därför pausat den pågående rekryteringen, till missförhållandena är åtgärdade”.

Sammantaget gör detta att inga ytterligare anslag att betalas ut till församlingen i Fuengirola från Svenska kyrkan på nationell nivå innan en oberoende revision har skett och eventuella brister som revisorn, stiftet och avdelningen noterat har åtgärdats. Det är bland annat av det skälet angeläget att revisionen kan genomföras så snart som möjligt när en revisor har utsetts. Församlingen förutsätts då vara behjälplig med att tillhandahålla material och upplysningar så att revisionen kan genomföras på bästa sätt.

Svenska kyrkan på Teneriffa håller igång med morgonbön och gudstjänst via Facebook och de träffas dagligen på Skype.
”Vi ringer också till de som vi vet finns kvar på ön, särskilt de som av någon anledning inte kan eller vill delta i de digitala mötena” skriver Svenska kyrkan på Teneriffa som du hittar här.
 

 

Axplock av ÄLDRE ARTIKLAR ur Svenska Magasinets stora arkiv:


Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Vittsjö
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
LÄS SENASTE SvM
Senaste numret av Svenska Magasinet
PRENUMERERA PÅ Svenska Magasinet

Annons - Svenska magasinet
AKTUELLA TEMPERATURER
© 2021 Svenska Magasinet - Ditt Svenska Magasin i Spanien

Kontor / Oficina

Öppet/Horario:
Besökstid: 10:00-14:00
Telefontid: 10:00-18:00

Adress/Dirección:
Calle Quemada 6
29640 Fuengirola

Kontakt / Contactar

Telefon: (+34) 952 665 007

Distribueras GRATIS

På över 250 ställen utefter Solkusten som frekventeras av svenskar. Bland annat: Advokater, Banker, Frisörer, Föreningar, Golfbanor, Konsulat, Kyrkan, Köpcentra, Läkare, Resebyråer, Restauranger, Supermercados, Skolor, Tandläkare, m. fl.

Upplaga: 8-10.000 ex per mån
Webbesök: mer än 200 000 per månad, över 7 000 unika om dagen
© Eftertryck endast tillåtet efter avtal
© Reproducción total o parcial sólamente permitida tras autorización

Svenska Magasinet i Spanien

Utgivare/Editor: Melkerson and Nott S.L.
Annonser/Publicidad: (+34) 952 665 007
Depósito legal: MA 143-94
ISSN: 1579 - 9255