Svenska Magasinet - Din Svenska tidning i Spanien
EspañolEnglishDanskNorsk
Annons - Svenska magasinet

Nyhet 2020-03-26

Svenska kyrkan på Solkusten stänger på obestämd tid

Svenska Magasinet i Spanien
Dela med
SvM
2020-03-26

Svenska kyrkan och församlingen i Fuengirola stänger på obestämd tid. Det säger Camilla Persson, Utlandschef vid SKUT (Svenska kyrkan i utlandet) till Svenska Magasinet. Samtidigt inleder Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB en oberoende revision av kyrkans verksamhet i Fuengirola.

Av Ola Josefsson
 
Under torsdagen har de styrelsemedlemmar som är kvar i Svenska kyrkan i Fuengirola mottagit ett tillkännagivande från Camilla Persson, Utlandschef vid SKUT.

”Efter att den juridiska genomgången nu har genomförts hos Svenska kyrkan i Fuengirola har det visat sig att det krävs en oberoende revison av verksamheten i församlingen. En extern revisor som också har god kännedom om spansk rätt kommer därför att engageras av oss för att genomföra revisionen. Vi vill dock redan nu påtala några förhållanden där det idag finns brister som vi ser behöver åtgärdas” skriver Camilla Persson i tillkännagivandet.

Svenska Magasinet har talat med Camilla Persson under torsdagen. Hon förklarar beslutet med att stänga kyrkans verksamhet på Costa del Sol på obestämd tid.

- För det första så råder karantänbestämmelser och nationellt nödläge i Spanien. Dessutom väntar en oberoende revision av verksamheten i församlingen. Vad den kommer att peka på återstår att se. Vi måste veta vad som har blivit fel.
- Sedan väntar en extra kyrkostämma och val av en ny ordförande. Något som kyrkostämman gör där halva styrkan i nuläget är borta.

Det är Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB som ska göra en oberoende juridisk genomgång. Det är något som ska göras i samtliga församlingar i Spanien som tillhör SKUT. Hela församlingens ekonomi och förehavanden granskas.

I dagsläget är det alltså en hel del som pekar på att det dröjer innan församlingens verksamhet kan starta upp igen. Den personal som har funnits på plats tidigare befinner sig i dagsläget på annan ort.

I tillkännagivandet som skickades ut under torsdagen till de återstående styrelsemedlemmar framkommer det att ”församlingen i Fuengirola saknar de grundläggande dokument som ska finnas för varje utlandsförsamling enligt kyrkoordningen. För närvarande saknas en av kyrkostyrelsen fastställd församlingsordning (2 kap. 13 § kyrkoordningen) som uppfyller de krav som framgår av Kyrkostyrelsens beslut med närmare bestämmelser om församlingsordning för utlandsförsamlingar (SvKB 2010:1)”.

”Enligt bestämmelserna i Kyrkoordningen som reglerar en församling i Svenska kyrkan framgår bland annat att det ska finnas ett kyrkoråd i församlingen. I församlingsordningen skall det framgå att kyrkoordningens bestämmelser om ansvarsfördelning mellan kyrkoherde och kyrkoråd gäller för församlingen”.

”Vi har förstått att det i dagsläget saknas ett beslutsfört kyrkoråd i Svenska kyrkan i Fuengirola, eftersom ordföranden och vice ordföranden samt två ordinarie ledamöter och en suppleant har avgått. Ordförande är vald av Kyrkostämman. Det krävs en extra kyrkostämma för att få en ny ordförande, den posten kan inte tillsättas av kvarvarande styrelsemedlemmar. I rådande läge, med tanke på karantän, torde det inte vara möjligt att åtgärda detta inom den närmsta tiden”.
 
”Församlingen saknar också en fastställd församlingsinstruktion med en barnkonsekvensanalys som ska finnas för Svenska kyrkans utlandsförsamlingar enligt 57 kap. 7 a § kyrkoordningen”.
 
”Som arbetsgivare för den utsända personal som arbetar i församlingen har vi ett långtgående arbetsmiljöansvar. Vi har nåtts av information om att arbetsmiljöförhållandena i församlingen inte är acceptabla och att detta inte minst har drabbat den som av oss har utsetts att under en övergångstid leda verksamheten i församlingen. Vi ser därför inte att det är möjligt att under rådande förhållanden ha kvar vår personal på plats, och vi har därför pausat den pågående rekryteringen, till missförhållandena är åtgärdade”.

”Sammantaget gör detta att inga ytterligare anslag att betalas ut till församlingen från Svenska kyrkan på nationell nivå innan en oberoende revision enligt ovan har skett och eventuella brister som revisorn, stiftet och avdelningen noterat har åtgärdats”.

”Det är bland annat av det skälet angeläget att revisionen kan genomföras så snart som möjligt när en revisor har utsetts. Församlingen förutsätts då vara behjälplig med att tillhandahålla material och upplysningar så att revisionen kan genomföras på bästa sätt” skriver Camilla Persson.

Det är SKUT som äger samtliga lokaler vid Svenska kyrkan i fastigheten Tres Coronas i centrala Fuengirola. Det gäller hela det stora kyrkorummet med kök, sällskapsrum och kontorsrum. Församlingen på Costa del Sol äger tjänstebostaden för kyrkoherden.

Den personal som tills helt nyligen var på plats fysiskt är tillgänglig via telefon och e-post för de som önskar att ha någon att prata med.

KLICKA HÄR och läs mer: Fortsatt konflikt vid församlingen i Fuengirola
 

 

Axplock av ÄLDRE ARTIKLAR ur Svenska Magasinets stora arkiv:


Annons - Svenska magasinet
Vittsjö
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
LÄS SENASTE SvM
Senaste numret av Svenska Magasinet
PRENUMERERA PÅ Svenska Magasinet

Annons - Svenska magasinet
AKTUELLA TEMPERATURER
© 2021 Svenska Magasinet - Ditt Svenska Magasin i Spanien

Kontor / Oficina

Öppet/Horario:
Besökstid: 10:00-14:00
Telefontid: 10:00-18:00

Adress/Dirección:
Calle Quemada 6
29640 Fuengirola

Kontakt / Contactar

Telefon: (+34) 952 665 007

Distribueras GRATIS

På över 250 ställen utefter Solkusten som frekventeras av svenskar. Bland annat: Advokater, Banker, Frisörer, Föreningar, Golfbanor, Konsulat, Kyrkan, Köpcentra, Läkare, Resebyråer, Restauranger, Supermercados, Skolor, Tandläkare, m. fl.

Upplaga: 8-10.000 ex per mån
Webbesök: mer än 200 000 per månad, över 7 000 unika om dagen
© Eftertryck endast tillåtet efter avtal
© Reproducción total o parcial sólamente permitida tras autorización

Svenska Magasinet i Spanien

Utgivare/Editor: Melkerson and Nott S.L.
Annonser/Publicidad: (+34) 952 665 007
Depósito legal: MA 143-94
ISSN: 1579 - 9255