Svenska Magasinet - Din Svenska tidning i Spanien
EspañolEnglishDanskNorsk
Annons - Svenska magasinet

Nyhet 2019-01-30

SOS International: Se upp när du använder det blå sjukförsäkringskortet i Spanien

Svenska Magasinet i Spanien
Dela med
SvM
2019-01-30

De senaste åren har SOS International i ett flertal ärenden fått ta emot räkningar från offentliga sjukhus angående sjukhusbehandling av resenärer från Skandinavien, även om de hade med sig – eller fick hjälp av SOS International att skaffa fram – det blå EU-sjukförsäkringskortet. Det skriver SOS International i ett pressmeddelande 21 januari.

Det var särskilt ett sjukhus på Gran Canaria som hänvisade till att resenärerna som behandlades på sjukhuset inte hade rätt till kostnadsfri behandling. Kravet på betalning var inte grundat i att resenärerna var från Skandinavien, utan i omständigheterna kring behandlingen som sjukhuset menade föll utanför rätten till kostnadsfri behandling enligt spansk hälsolagstiftning. Eftersom det blå EU-sjukförsäkringskortet bara ger innehavaren rätt till behandling på de villkor som framgår av spansk hälsolagstiftning, menade sjukhuset att räkningarna som skickades var helt korrekta. Det gjordes alltså ingen skillnad på om patienten var en spansk medborgare eller skandinavisk resenär.

Ett av de exempel där man inte hade rätt till kostnadsfri sjukhusbehandling utan istället fick betala hela beloppet, är situationen där en patient förflyttades från privat sjukhus till offentligt sjukhus. Sådana situationer förekommer ofta på Gran Canaria, eftersom de offentliga sjukhusen där har mycket mer omfattande behandlingsmöjligheter i förhållande till de privata sjukhusen.

SOS International har undersökt lagligheten bakom sjukhusets praxis och de regler som sjukhuset har hänvisat till. Eftersom resenärerna inte behandlas olikt från spanska medborgare, har SOS International inte kunnat visa på att deras praxis strider mot EU-regler. Istället har SOS International i samarbete med en spansk advokatbyrå undersökt om sjukhusets praxis var i överensstämmelse med spansk lagstiftning och inom ramarna för den spanska federala lagstiftningen. Slutsatsen var att det låg inom ramarna för lagstiftningen. Spanska offentliga sjukhus kan således i flera särskilda situationer kräva full betalning för behandling med stöd av spansk lagstiftning.

Executive Vice President Karin Tranberg förklarar:

”Det här visar att en EU-medlemsstats regler om rätt till kostnadsfri sjukhusbehandling kan vara komplicerade och innehålla flera undantag och begränsningar som avspeglar sig i det blå sjukförsäkringskortets försäkringsskydd. Det gör det svårt för resenären att veta om man har rätt till kostnadsfri behandling om olyckan skulle vara framme under resan. Därmed blir det också svårt att veta vilken försäkring man bör teckna. Det är problematiskt att ett sådant system skiljer sig så mycket från de skandinaviska ländernas system – det system som resenärerna känner till bäst. System som är mer enkla där rätten till kostnadsfri akutbehandling är universell och inte kostar mer än en mycket begränsad självriskkostnad. Ett annorlunda komplicerat system – så som Spaniens – kan vara en riktigt obehaglig överraskning för resenären om olyckan är framme. Vi på SOS International befarar att denna typ av lagstiftning kan ge upphov till en tendens; först i Spanien och sedan i andra länder. Från ett patient- och konsumentperspektiv är det här ett stort problem, det är också därför vi har lämnat uppgifterna vidare till Medborgarservice och Styrelsen för patientsäkerhet i Danmark.”

Som svar på frågan om hur man som resenär ska förhålla sig till det här, säger hon:

”Det här betonar behovet av en sjukförsäkring som åtminstone kompletterar det blå EU-sjukförsäkringskortets skydd. Då vet man att man har ett försäkringsskydd oavsett om man befinner sig i ett EU-land med hel, delvis eller ingen rätt till kostnadsfri sjukhusbehandling.”

Källa: SOS International

 

Axplock av ÄLDRE ARTIKLAR ur Svenska Magasinets stora arkiv:


Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Vittsjö
LÄS SENASTE SvM
Senaste numret av Svenska Magasinet
PRENUMERERA PÅ Svenska Magasinet

Annons - Svenska magasinet
AKTUELLA TEMPERATURER
© 2021 Svenska Magasinet - Ditt Svenska Magasin i Spanien

Kontor / Oficina

Öppet/Horario:
Besökstid: 10:00-14:00
Telefontid: 10:00-18:00

Adress/Dirección:
Calle Quemada 6
29640 Fuengirola

Kontakt / Contactar

Telefon: (+34) 952 665 007

Distribueras GRATIS

På över 250 ställen utefter Solkusten som frekventeras av svenskar. Bland annat: Advokater, Banker, Frisörer, Föreningar, Golfbanor, Konsulat, Kyrkan, Köpcentra, Läkare, Resebyråer, Restauranger, Supermercados, Skolor, Tandläkare, m. fl.

Upplaga: 8-10.000 ex per mån
Webbesök: mer än 200 000 per månad, över 7 000 unika om dagen
© Eftertryck endast tillåtet efter avtal
© Reproducción total o parcial sólamente permitida tras autorización

Svenska Magasinet i Spanien

Utgivare/Editor: Melkerson and Nott S.L.
Annonser/Publicidad: (+34) 952 665 007
Depósito legal: MA 143-94
ISSN: 1579 - 9255