Svenska Magasinet - Din Svenska tidning i Spanien
EspañolEnglishDanskNorsk
Annons - Svenska magasinet

Nyhet 2019-01-10

Lagen för uthyrning av bostäder har ändrats i Spanien

Svenska Magasinet i Spanien
Dela med
SvM
2019-01-10

Regeringen har godkänt ett kungligt dekret som ändrar lagen om uthyrning av bostäder, det handlar om akuta åtgärder som stärker hyresgästernas rättigheter. Det inkluderas dock inte några åtgärder för att begränsa hyrorna.

Lagen som ändras heter ”Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU)” och den reglerar bland annat hur stor deposition som hyresvärden får begära och hyresavtalens längd, ändringarna har redan trätt i kraft.

Nu kan en hyresvärd kräva maximalt två månaders hyra i deposition. Vad gäller hyresavtalens längd så är det fria överenskommelser mellan hyresvärden och hyresgästen. Men lagen fastställer en minimiperiod och den har nu höjts från tre år till fem år (sju år om hyresvärden är en juridisk person). Om inte kontraktet därefter sägs upp så förlängs det automatiskt, denna förlängningen var tidigare ett år men det har nu ökat till tre års automatisk förlängning.

Det förväntas också att hyresgästen och hyresvärden kan komma överens om att förbättra eller renovera bostaden under hyresperioden, men detta har ännu inte reglerats utan det arbetas på ett dekret rörande detta.

Dekretet ger också möjlighet att suspendera vräkningar om myndigheterna ser att det finns indikationer på sårbarhet. Detta innebär att domstolen kan upphäva en vräkning tills åtgärder har vidtagits som socialtjänsten anser lämpliga. Denna suspendering kan vara en månad om hyresvärden är privat och två månader om hyresvärden är ett företag, först när när åtgärderna som socialtjänsten vidtar har utförts kan vräkningen verkställas.

Ovanstående gäller inte turistlägenheter utan enbart bostäder där hyresgästen har sin fasta bostad. Men ändringar rörande turistboende är också under arbete och kommer längre fram i vår.

Ett nytt begrepp införs också i lagen; ”permanent obemannad egendom”, det vill säga lägenheter som står tomma under längre tid. Här får kommunerna möjlighet att lägga på en tilläggsavgift till fastighetsägaren på upp till 50% av fastighetsskatten.


Källa: Dagstidningen El País.

 

Axplock av ÄLDRE ARTIKLAR ur Svenska Magasinets stora arkiv:


Annons - Svenska magasinet
Vittsjö
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
LÄS SENASTE SvM
Senaste numret av Svenska Magasinet
PRENUMERERA PÅ Svenska Magasinet

Annons - Svenska magasinet
AKTUELLA TEMPERATURER
© 2021 Svenska Magasinet - Ditt Svenska Magasin i Spanien

Kontor / Oficina

Öppet/Horario:
Besökstid: 10:00-14:00
Telefontid: 10:00-18:00

Adress/Dirección:
Calle Quemada 6
29640 Fuengirola

Kontakt / Contactar

Telefon: (+34) 952 665 007

Distribueras GRATIS

På över 250 ställen utefter Solkusten som frekventeras av svenskar. Bland annat: Advokater, Banker, Frisörer, Föreningar, Golfbanor, Konsulat, Kyrkan, Köpcentra, Läkare, Resebyråer, Restauranger, Supermercados, Skolor, Tandläkare, m. fl.

Upplaga: 8-10.000 ex per mån
Webbesök: mer än 200 000 per månad, över 7 000 unika om dagen
© Eftertryck endast tillåtet efter avtal
© Reproducción total o parcial sólamente permitida tras autorización

Svenska Magasinet i Spanien

Utgivare/Editor: Melkerson and Nott S.L.
Annonser/Publicidad: (+34) 952 665 007
Depósito legal: MA 143-94
ISSN: 1579 - 9255