Svenska Magasinet - Din Svenska tidning i Spanien
EspañolEnglishDanskNorsk
Annons - Svenska magasinet

Nyhet 2018-10-09

Madrid går i spetsen för modernisering av trafiken

Svenska Magasinet i Spanien
Dela med
SvM
2018-10-09

Det blir stora ändringar av trafikbilden i Madrid och då framförallt i stadens centrala delar. Den nya trafikförordningen som träder i kraft den 23 november innebär stora förändringar för trafikflödet.

De nya reglerna omfattar hastighetsbegränsningar, förändringar för moped och motorcykelparkeringar, elektriska skotrar, cyklister och fotgängare. Dessa åtgärder syftar till att öka trafiksäkerheten och minska risken för olyckor med fotgängare. Det blir också trafikrestriktioner i syfte att förbättra miljön genom en mindre trafik med förorenande fordon.

De nya hastighetsbegränsningarna

De nya förordningarna innebär en hastighetsbegränsning till 30 km/h på alla enkelriktade gator och på alla dubbelriktade med bara en fil åt varje håll. På gator där trottoaren inte är upphöjd över körbanan, till exempel vid Lavapiés och Chueca blir högsta tillåtna hastighet 20 km/h. Begränsningen till 30 km/h berör inte bara centrum utan 80% av alla gator i staden Madrid.

Fotgängare

Nya skyltar kommer att sättas upp ”Zonas 30” indikerar områden där fotgängare får korsa gatan utan att använda övergångsställe, efter att ha kontrollerat att det inte är någon risk eller att de hindrar trafiken. Skylten ”Zonas 20” betyder att fotgängare har företräde framför fordon. Det kommer också att monteras upp mer trafikljus med integrerade kameror och det blir också speciella ”skyddsområden för fotgängare” där varken mopeder, motorcyklar eller cyklar får parkera.

Cyklister

Cyklister kommer att bli tillåtna att svänga till höger vid rött ljus. De kommer också att bli tillåtet att cykla mot enkelriktat på bostadsgator med hastighetsbegränsningen 20km/h eller lägre. Cyklisterna kommer också att få låsa fast sina cyklar vid gatumöbler så länge som de inte blockerar vägen för fotgängare, mopedister eller motorcyklister.

Motorcyklar och mopeder

Fram till nu har dessa fordon fått parkera fritt på trottoarer, de nya reglerna förbjuder sådan parkering om inte trottoaren är minst tre meter bred. Dessutom blir det förbjudet att parkera de tvåhjuliga fordonen närmare än fem meter från ett övergångsställe och två meter från en busshållplats.


Skateboards, sparkcyklar mm.

Trafikanter på skateboards, rollerblades och andra anordningar utan motor får använda trottoarerna och andra områden avsedda för fotgängare så länge som de har en rimlig hastighet. De får också använda cykelbanor, men när de rör sig på områden som används av fotgängare måste de hålla en maxhastighet på 5 km/h. Motoriserade skotrar och andra motoriserade anordningar får inte längre färdas på trottoarer och gågator utan är hänvisade till cykelbanor.

Trafikrestriktioner

Det nyaste vad gäller övriga restriktioner betyder att större delen av stadens centrum blir ett speciellt avgränsat trafikområde där i stort sett bara blir boendeparkeringar, i vissa fall kan besökare tillåtas av de boende. Icke bosatta som har CERO eller ECO märkningar på sina fordon får också komma in, de som har B eller C energimärkningar får bara tillträde för att parkera på allmänna eller privata parkeringsplatser och får inte stå på gatorna. Undantag görs för personer med nedsatt rörlighet, utryckningsfordon, taxi, privata hyrbilar och leveransbilar. Elektriska fordon blir också undantagna. Röda linjer på gatorna indikerar att trafikrestriktioner gäller.

 

Axplock av ÄLDRE ARTIKLAR ur Svenska Magasinets stora arkiv:


Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Vittsjö
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
LÄS SENASTE SvM
Senaste numret av Svenska Magasinet
PRENUMERERA PÅ Svenska Magasinet

Annons - Svenska magasinet
AKTUELLA TEMPERATURER
© 2021 Svenska Magasinet - Ditt Svenska Magasin i Spanien

Kontor / Oficina

Öppet/Horario:
Besökstid: 10:00-14:00
Telefontid: 10:00-18:00

Adress/Dirección:
Calle Quemada 6
29640 Fuengirola

Kontakt / Contactar

Telefon: (+34) 952 665 007

Distribueras GRATIS

På över 250 ställen utefter Solkusten som frekventeras av svenskar. Bland annat: Advokater, Banker, Frisörer, Föreningar, Golfbanor, Konsulat, Kyrkan, Köpcentra, Läkare, Resebyråer, Restauranger, Supermercados, Skolor, Tandläkare, m. fl.

Upplaga: 8-10.000 ex per mån
Webbesök: mer än 200 000 per månad, över 7 000 unika om dagen
© Eftertryck endast tillåtet efter avtal
© Reproducción total o parcial sólamente permitida tras autorización

Svenska Magasinet i Spanien

Utgivare/Editor: Melkerson and Nott S.L.
Annonser/Publicidad: (+34) 952 665 007
Depósito legal: MA 143-94
ISSN: 1579 - 9255