Lämna in bilen på kontroll värderar de flesta som mycket viktigt. Men hur är det med dig själv? Lämnar du in din själv för kontroll? En hälsocheck borde i realiteten stå högst i kurs. Av Ola Josefsson
Hur mår chefen, undrade vi på redaktionen. Vi beslutade att skicka Svenska Magasinets ägare, Christer Melkerson, på hälsocheck till Xanit Hospital Internacional i Benalmádena. Sjukhuset i Benalmádena har funnits i sju år. Här arbetar 650 personer och sjukhuset håller högsta kvalitet. Här kan du lämna in dig själv för hälsocheck.
Hälsochecken inleds med att du får egen sjuksköterska som talar om vad som kommer att hända under dagen. Du får ett eget rum och här byter du om till sjukhusets klädsel för patienter. Det är viktigt att du tar med joggingskor, ett lättare fystest ingår nämligen i testet. På rummet har du tillgång till dusch.
Dagen börjar även med blodprov varför det är viktigt att du inte har ätit någonting på morgonen. När blodprovet är gjort bjuder Xanit på frukost på ditt rum.

Under dagen pratar du med flera läkare beroende på vilket område denne är specialiserad på. Du får frågor kring mediciner, allergier, om du röker och hur många toalettbesök det blir en vanlig natt. Läkaren frågar även om du har genomgått några operationer, hur det är med viktökning/viktminskning och om du motionerar regelbundet, hur många gånger i veckan och så vidare.
-Dricker du tillräckligt med vatten, frågar läkaren.
Pulsen ljuger aldrig, den avslöjar alltid i vilket tillstånd du är i. Likaså blodet, en fullständig blodanalys berättar en hel del om exempelvis blodsocker och kolesterol. Lungor och bål röntgas. Ögon, öron, hals, näsa och nacke kontrolleras.
Ultraljud eller ekografi är ett ypperligt hjälpmedel vid diagnostik av åtskilliga sjukdomar. Vid hälsoundersökningen kontrolleras de olika organen en efter en med hjälp av ekografi. Patienten följer hela undersökningen via tv-skärmar.
-Här är en cysta, säger doktorn och pekar, men den är ofarlig.
En cysta är en vätskefylld blåsa som kan uppkomma i många av kroppens organ. Fenomenet namnges beroende på lokalisering. I de flesta fall är cystor ofarliga och kräver inte behandling. I sällsynta fall kan en cysta bli så stor att den trycker på omgivande vävnad och på så vis orsakar skada.
Ytterligare kontroller följer som den stora kroppspulsådern, den kan drabbas av olika sjukdomstillstånd och besvär som exempelvis åderförkalkning. Prostatakontroll rekommenderas till män. Tidigare var antalet cancerfall med dödlig utgång hög men tack vare fler kontroller av prostatan har den minskat markant. Så var det dags för att checka hjärtat.
-Vi kontrollerar hjärtats struktur, funktion, rytm och hur hjärtat arbetar vid fysisk ansträngning. Vi frågar patienten om denne sedan tidigare har vissa hjärtproblem, om han lider av för högt blodtryck och om han är rökare. Vi kontrollerar även hjärtats syreupptagningsförmåga, hjärtats storlek och hur hjärtklaffarnas funktion. När ultraljudsgivaren placeras över hjärtat ses hjärtats struktur och funktion.
-Vi tittar även på hur adrenalinet påverkar hjärtats rytm vid ansträngning eller fysisk aktivitet.
Ett så kallat kardiopulmonellt arbetsprov mäter syreupptagningsförmågan. Syreupptagningsförmågan mäter den mängd syre som hjärtat, lungorna och blodet klarar att transportera från inandningsluften ut till kroppens muskler. Syreupptagningsförmågan är det fysiologiska måttet för vår kondition, ju mer syre och ju snabbare transport, desto högre syreupptagningsförmåga och därmed bättre kondition.
-Så motion är viktigt, den gör att du får en bättre lungkapacitet vilket i sin tur ger mer syre till dina organ och muskler vilket gör att du orkar mer.
Efter lite mer än två timmar är hälsochecken klar. Du får återvända till ditt rum där du har möjlighet att duscha.
-Om en vecka kontaktar vi dig och du är välkommen tillbaka, hälsar läkaren. Vi hoppas på goda nyheter när samtliga resultat och analyser är klara.
Vid återbesöket får du en mapp med samtliga resultat plus en CD-skiva med bilder från röntgen och ekografin. Du träffar en läkare som går igenom resultaten och talar om vad du ska tänka på i fortsättningen.
Så hur känns det nu Christer?
-Faktum är att det känns riktigt bra. Det känns betryggande att göra en kontroll, om man hade haft sjukdomssymptom är det ju bra om man kan upptäcka det verkliga problemet i tid. När man passerat 60 är det lätt att gå omkring och vara orolig. Tankarna kommer oftare att man kan bli sjuk, särskilt då man ser gamla bekanta falla ifrån tidigt.
-Det är också lätt att inbilla sig saker, lätt att inbilla sig att någon av cylindrarna inte fungerar tillräckligt bra. Resultaten var tydliga och talade för sig själv. Efter att ha sett svaren på samtliga prover och talat med en läkare som analyserat testerna vet jag precis vad jag bör tänka på i fortsättningen.
-Det var första gången som jag gjorde en komplett hälsoundersökning. Undersökningen bekräftade bara att Svenska Magasinet kommer att leva länge till…