Vélez-Málaga är vad Göteborg är för Sverige, känt för sina spårvagnar. I oktober 2006 inleddes spårvagnstrafiken mellan Vélez-Málaga och Torre del Mar. Och hittills har trafiken varit kantad av olyckor. Av Ola Josefsson

Spårvagnsprojektet skulle ha kosta runt 18 miljoner euro, men det har kostat mer än så. Med EU-pengar (en del från Sverige?) och regionalregeringen Junta de Andalucia är Vélez-Málaga ensamma om spårvagn på Solkusten.
Bilisterna i Torre del Mar och Vélez-Málaga har ännu inte lärt sig leva med de nya medtrafikanterna spårvagnarna. Enligt det ansvariga kommunalrådet för trafikfrågor, Sara Sánchez, orsakas spårvagnsolyckor av att bilförare kör mot rött.

Olyckor
Hon uppmanar bilisterna i städerna att vara extra uppmärksamma då det som hon uttrycker det ”inte spelar någon roll vilka skyltningar och säkerhetsåtgärder som införs om inte reglerna respekteras”.
Fram till februari hade linjen drabbats av inte mindre än sex olyckor. Det är i korsningen Avenida Andalucía och Calle Azucarera som de flesta incidenterna har skett.
Olyckorna har orsakat störningar spårvagnstrafiken under flera timmar. Kommunen har gjort ändringar i skyltningen och trafikljusen efter tidigare olyckor i korsningen, men bilisterna fortsätter att trotsa ljussignalerna.

Bristande information
Trafikproblemen har förvärrats åtskilligt i Vélez-Málaga sedan myndigheterna stängde av Camino de Málaga på en delsträcka. Avstängningen av en av huvudgatorna till och från centrala Vélez beror på de arbeten som pågår med att förlänga spårvägslinjen in mot centrala staden.
Invånarna riktar kritik mot kommunen för bristande information. Man saknar skyltning om alternativa vägar samt information om hur länge arbetena och avstängningen av gatan kommer att vara.

Till Rincon
Samtidigt ska spårvagnstrafiken byggas ut till Rincon de la Victoria och knytas ihop med Málagas tunnelbana.
Det är totalt tolv företag som har lämnat in offerter på att ta fram detaljplanerna för en utbyggnad av spårvägen mellan Vélez-Málaga och Rincón de la Victoria.
Den nya spårburna trafiken kommer att löpa i stort sett parallellt med den gamla sträckningen av kustvägen N-340. Spårvägen ska sedan knytas samman med den kommande linje tre i Málagas tunnelbana som får sin ändstation i Rincón. Offerterna studeras för närvarande och det företag som får kontraktet har sedan 15 månader på sig att utarbeta detaljplanerna för projektet.