Två tusen tidningar publicerade i Spanien från 1777 till 2005 och som omfattar 4.3 miljoner sidor är nu tillgängliga för alla genom ett klick på det virtuella biblioteket “Historiska Tidningar” (prensahistorica.mcu.es). Av Ola Josefsson

Kulturdepartementet, Ministerio de Cultura, har tillsammans Bibliotecas Públicas del Estado samlat in material och undertecknat avtal om att få publicera tidningar och material från Ateneo de Barcelona, de Madrid, Fundación de Investigadores Marxistas, kommuner och universitet, skriver dagstidningen ABC.
Det virtuella historiska pressbiblioteket eller Biblioteca Virtual de Prensa Histórica är ett digitalt resultat av ett samarbete mellan Kulturdepartementet, autonoma regioner och andra instituioner som syftar till att både bevara och göra materialet tillgängligt för en större publik.

Biblioteket presenterades av kulturministern César Antonio Molina i samband med ett möte hos Asociación de la Prensa de Madrid med föreningens ordförande Fernando González Urbaneja, och föreningen Asociación de la Prensa de A Coruña och dess ordförandeManuel González Menéndez som har betytt mycket för pressen i Galicien med exempelvis Orzán, El Noroeste, La Coruña moderna och La Hoja del Lunes de La Coruña.
Detta är ett stort nationellt digitaliseringsprojekt som tillhör det största i Europa. Endast Österrike kommer i närheten. Där har man gjort ett liknande projekt med cirka tre miljoner sidor av äldre material av tidningar.

Det spanska materialet har nu blivit tillgängligt för alla världens forskare. Femton regioner i Spanien, däribland Andalusien har bidragit med material, utöver 140 kommuner. Utbudet kommer succesivt att utökas med ytterligare samlingar från autonoma regioner och provinser som ännu inte är representerade i databasen.
Syftet med projektet är å ena sidan att bevara bibliotekets materialet digitalt. Efterfrågan på gammalt material är stort och risken är stor att det kan försvinna om det lånas ut. Nu finns det att hitta på nätet, vilket gör det så mycket enklare.

Det har gjorts en noggrann dokumentation, bit för bit, med tidningar som har varit i omlopp i 20, 30 eller 40 år, och som nu har digitaliserats. Det äldsta materialet är “La Pensatriz salmantina” från 1777, en av två tidskrifter som framställdes för kvinnor och som kommer från arkivet hos Partido Comunista de España som har bidragit med 90.000 sidor.
Det virtuella biblioteket, Biblioteca Virtual, är ett viktigt spanskt bidrag till projektet Europeana, ett digitalt europeiskt projekt, som även i framtiden ska erbjuda tjänsten på engelska.

“Detta är ett utmärkt sätt i att sprida vårt kulturarv, i detta fall det journalistiska. Det är ett sätt att demokratisera den gamla kunskapen som annars kan vara svår nå. Nu kommer det historiska betydligt närmare, det känns inte så långt borta för medborgarna. Journalister sätter ord på historien´, och det finns ingenting som går upp emot att ta en dagstidning”, som kulturministern César Antonio Molina uttrycker det för dagstidningen ABC.