Hur ser spanjoren på Sverige? Och på vad tänker spanjoren i första hand när ”Suecia” kommer på tal? Det är två frågor av många som besvaras i ”Bilder av Sverige i utlandet – en studie om förändringar, nuläge och mätmetoder” som gjorts på uppdrag av Nämnden för Sverigefrämjande i utlandet. Av Ola Josefsson

Det var Ingrid Iremark, presschef, och Lars-Olof Lundberg, pressråd och författare till studien, från UD, Thomas Brühl, VD för Sveriges Rese- och Turistråd, och Olle Wästberg, generaldirektör för Svenska institutet, som deltog vid presentationen av den nygjorda studien.

Med vilka ögon ser då människor i världen på oss svenskar?
-Folk gillar oss, men utan riktig hetta, sammanfattade Svenska Institutets generaldirektör Olle Wästberg.
Sett med svenska ögon är Spanien det 11:e viktigaste exportlandet med 26,5 miljarder kronor i värde och det 15:e viktigaste med 11,8 miljarder kronor i värde.
Jämfört med många jämnstora länder som exempelvis Norge, Danmark och Holland är Sverigebilden starkare hos spanjoren. Den är också till övervägande delen positiv.
Sveriges Madridambassads hemsida på spanska hade fram till sensommaren 2005 haft 7.000 träffar medan den på svenska hade haft 2.000 besökare.

250 svenska företag
Studien berättar att Exportrådet har ett kontor i Madrid med tre anställda. Det finns en handels¬kammare i Madrid med filial i Málaga med 250 medlemmar och en i Barcelona med 120 medlemmar.
Cirka 250 svenska företag är representerade i Spanien av vilka de största är Volvo, Saab, H&M, Scania, SKF, Ikea, Securitas, Electrolux, Ericsson, Holmen, Stora Enso, Sandvik, ABB, Trelleborg, Tetra Pak, SCA och SAS.
Svenskundervisning bedrivs vid universiteten i Barcelona och Vitoria samt den officiella språkskolan i Madrid. Det finns fyra lektorer i svenska, varav en finansieras av SI. Under 2004 deltog 6.287 spanjorer i undervisning i svenska. Det finns fem korrespondenter i Stockholm.

Annons

Välfärden i första hand
Kunskapen om Sverige i Spanien kan uppskattas till medelgod (3 av 5). Det första som span¬jorer tänker på är välfärdsmodellen, därefter kommer jämställdhet och kyla samt svenska turister, enligt studien. Kulturintresserade tänker på Ingmar Bergman och Henning Man¬kell.
Spanjorer har en relativt positiv bild av Sverige (3 av 5). De uppfattar svenskar som välutbildade men distanta. Kulturkrockar bottnar i de vanliga skillnader som finns mellan folk från ett Medelhavsland och ett land i Nordeuropa, inte minst dygnsrytmen och att de ofta inte talar engelska.

Moral och etik
Mest kända företag och produkter är Ikea, Volvo och Ericsson. H&M är välkänt men knappast som svenskt. Dessutom känner spanjorer till att svenskar använder träskor eftersom de heter ”zuecos” på spanska.
De uppfattar svenska företag som mycket sofistikerade med hög moral och etik och att företagskulturen tillhör en annan generation än de spanska företagen. Man ser sig själva som underutvecklade och vill gärna ta del och dra lärdom av svenska erfarenheter. Svenska produkter uppfattas vara av hög kvalitet.
Sverige är ett förhållandevis okänt investeringsland för spanjorer som har en stor för dem lättarbetat marknad utomlands i Latinam¬erika samt flera stora europeiska närmarknader. Det finns endast ett fåtal spanska företag i Sverige.

Växande Stockholmsintresse
Spanjoren i gemen skulle gärna vilja turista i Sverige som uppfattas som exotiskt. Det stadigt växande intresset gäller särskilt Stockholm. De första turisterna till Spanien på 1960-talet var från Sverige och övriga Norden vilket satt stor prägel på spanjorernas uppfattning om vårt land.
Spanien var då omodernt och instängt och de långväga besökarna blev ett fönster mot världen utanför. Nu vill man kanske av¬lägga ett returbesök för att upptäcka hur Sverige egentligen är. Det är det moderna Sverige som lockar liksom naturen och midnattssolen.

Ingmar Bergman
När det gäller kultur är man väl förtrogna med Ingmar Bergman vars filmer kunde visas under Francotiden. Man känner dessutom väl till Abba, Nobelpriset och Henning Mankell.
Modern dans är förhållandevis populärt och Cullbergballetten är välkänd. Bland unga känner man till popmusiken med Cardigans, Hedningarna, Roxette och Hives. Få vet något om svensk historia.

Beundransvärd inrikespolitik
Spanjorer anser att den svenska inrikespolitiken har ett beundransvärt innehåll med jäm¬ställdhet, föräldraledighet, daghem, förbud mot sexköp, miljöskydd och hemtjänst som dock inte är direkt applicerbart på deras förhållanden. De känner inte till några nu aktuella ledande svenska politiker.
Den svenska modellen är välbekant och beundrad. Förmodligen tror spanjorer att standarden på sjukvård, utbildning, äldrevård och barnomsorg är betydligt bättre än den är i verkligheten.
Spanjorer känner möjligen till att Sverige prioriterar samarbete inom FN och är generöst med utvecklingsbistånd. I fråga om EU vet nog samhällsintresserade att Sverige är nettobidragsgivare och verkar för att begränsa medlemsavgiften, vilket skulle missgynna deras land. De vet att den svenska opinionen är euroskeptisk men är förvånade över att Sverige inte använder euro.

Exotiska blondiner
En del äldre förknippar fortfarande Sverige med de exotiska blonda svenskor som fick männen att vallfärda till turistorterna på 1960-talet medan unga som haft möj¬lighet att resa, lära sig engelska och vara uppkopplade till Internet har en uppfatt¬ning om Sverige som i hög grad motsvarar den uppfattning Sverige vill förmedla.
De fem mest kända personlighe¬terna är Olof Palme, Ingmar Bergman, Astrid Lindgren, Henke Larsson och Greta Garbo. Även kungafamiljen är välkänd.
Sverige nämns förvånansvärt ofta och i positiva ordalag i spanska medier. Bevak¬ningen är seriös. El Pais och ABC har korrespondenter i Stockholm.
Maktskiftet till en socialistisk regering i mars 2004 har medfört ett ökat Sverigeintresse hos det officiella Spanien för information, utbyte och dialog liksom större täckning i mass¬media, enligt studien.
Källa: ”Bilder av Sverige i utlandet – en studie om förändringar, nuläge och mätmetoder”