”Fram till 1970 låg Sverige i topp, sedan började Sverige experimentera med utbildningssystemet och sedan har vi hamnat på efterkälken. Nu är vi på rätt väg”, säger Inger Enkvist, professor i spanska vid Lunds universitet som besökte Solkusten i samband med en lärarkonferens. Av Ola Josefsson
Inger Enkvist, Spanienkännare, hispanista och professor i spanska vid Lunds universitet, deltog som föreläsare vid den 39:e upplagan av Congreso Nacional de la Enseñanza Privada som hölls på Hotel Torrequebrada i Benalmádena mellan den 20 till 23 oktober.
Arrangör var Confederación Española de Centros de Enseñanza, en förening som samlar rektorer och lärare från privata skolor i Spanien till en tredagarskonferens en gång om året. Årets konferens som hölls i Benalmádena tog sikte på kvalitet i utbildningen.
Här höll Inger Enkvist ett inlägg under rubriken ”Den utmärkta skolan i de nordiska länderna inom ledarskap och skolklimat” där hon lyfte fram den framgångsrika pedagogiska modellen som även kan genomföras i Spanien. Det var första gången som Inger Enkvist deltog vid en konferens anordnad av CECE.
-De önskade mig som en av föreläsarna och jag fick en inbjudan, berättar Inger Enkvist som även blev intervjuad i den spanska pressen där hon fick ge sin syn på de nordiska skolorna.

Inger Enkvist var ende utländske gäst och blev mycket väl mottagen. Under sin föreläsning berättade hon om varför Finland i regel hamnar i topp vid undersökningar om världens främsta utbildningssystem.
-Jag tog upp varför det går bra för Finland, varför det har gått sämre för Sverige och vad vi i Sverige gör för att för rätta till problemen. Fram till 1970 låg Sverige i topp i världen innan vi började experimentera med utbildningen.
Inger Enkvist berättade vid konferensen om hur det finnländska skolsystemet är uppbyggd kring en grundskola som prioriterar det egna språket och läsning och som följs av en gymnasieskola där hälften av eleverna går på yrkesutbildning och hälften på teoretisk utbildning.
-I Finland får eleverna en plats som motsvarar deras intresse. Det ger färre konflikter och antalet elever som avbryter studierna är färre.
-Fram till 1970 hade Sverige ett utmärkt skolsystem. På den tiden tog vi emot besökare från andra länder som ville veta hur vi gjorde. Vi berättade om det utvidgade skolsystemet där även skolskjuts, skolmat och skolbibliotek ingick.
Sedan följde en tid av experiment i det svenska skolsystemet och Sverige hamnade på efterkälken.
-Alla elever skulle vara i samma klassrum trots att de hade bekymmer med uppförande samtidigt började duktiga lärare söka sig till andra yrken. Det sorglustiga med utvecklingen var att dessförinnan var vi ett homogent land men de olika experimenten skapade olikheter.
I stället för att lärarna fick koncentrera sig på undervisning blev de konflikthanterare. Lärarnas uppmärksamhet koncentrerades till att lösa bråk vilket fick till följd att alla lärde sig mindre och elever med ordnade hemförhållanden klarade sig bäst.
Inger Enkvist avslutade sitt inlägg med att beskriva den nya skolreformen i Sverige.
-Det finns ett växande intresse i Spanien för de nordiska utbildningssystemen. Finland har behållit kursen i att stadigt förbättra sig. Vid konferensen märkte jag tydligt att det finns intresse och lust till att göra något liknande i Spanien.
Inger Enkvist har gett ut flera böcker som kretsar kring utbildning och inlärning. Och till vintern kommer två nya böcker att presenteras i Madrid.
-Jag ger ut två nya böcker på spanska. Den ena handlar om språk och läsning, den andra boken är till en allmän orientering för föräldrar, journalister och politiker där arbetstiteln är Utbildningsguide för förvirrade. Den första kommer i november och den andra utkommer efter julhelgen.
Varför blev du professor i spanska?
-Jag började som lärare i franska och svenska, sedan blev det engelska. På den tiden kunde inte många spanska, så det kändes som ett äventyr.
Inger Enkvist får många inbjudningar att komma till Spanien.
-Det är fler inbjudningar än jag tackar ja till. Det blir mest till universitet och skolor i Madrid och Barcelona.
Vad är ditt intryck av den nya skolreformen i Sverige?
-Vi är på rätt väg i Sverige. Det handlar om tio, elva saker som kommer att förändras. Vi har en ny läroplan i grundskolan och på gymnasiet. Vidare har vi ett nytt betygssystem, nya inträdeskrav för gymnasier, ett meritprogram om man läser matematik och främmande språk på gymnasiet, dessutom har vi en ny lärarutbildning och ett nytt lärarcertifikat.
-Det är stora förändringar och Sverige försöker höja nivån på alla fronter.
Har du besökt någon svensk skola i Spanien?
-Jag har besökt Svenska skolan i Madrid. Skolarbetet liknar mycket av det som vi gör i Sverige, lärarna vid svenska skolor i Spanien är ju utbildade i Sverige. Varje situation i en utlandsskola blir individuell, mycket beror på personen och många faktorer spelar in, exempelvis hur man är som förälder och elev.
-Det positiva är att eleven får möjlighet att träna på ett språk, å andra sidan finns risken att eleven kommer lite i otakt. Är eleven omsorgsfull och tar sitt ansvar som elev kan utlandsvistelsen bli berikande.
Fotnot. I detta nummer av Svenska Magasinet medverkar Inger Enkvist med en mycket läsvärd text under temat ”Tabubelagd spansk historia i ny belysning”.