Luftsolfångaren Indoor från svenska Solkungen AB placeras innanför ett fönster eller framför ett balkong-/altanfönster. Ingen installation krävs. Den både värmer, avfuktar och förebygger mögelpåväxt. Driftkostnaden är endast ett öre i timmen!

Luftsolfångare brukar, likt solfångare och solpaneler, placeras på tak eller yttervägg. Men Pekka berättar att det ofta krävs tillstånd för detta och att monteringen kan vara både komplicerad och dyr.

Innanför ett fönster krävs inga tillstånd och Indoor ger under året lika mycket värmetillskott som en luftsolfångare placerad på yttervägg.

Det blir varmare i ett rum med en Indoor, trots att den täcker en del av fönstret, jämfört med att inte ha den i fönstret.

Annons

Förklaringen är att Indoor tar tillvara sidoinstrålningen, det vill säga när solen inte lyser direkt in genom fönstret, berättar Pekka.

Absorbatorn tar tillvara kringstrålningen och omvandlar den direkt till värme. I Spanien är dagsljuset så starkt att även om inte solen lyser direkt in genom fönstret, eller vid sämre väder, producerar Indoor betydande värmetillskott.

Absorbatorn är inte en svart plåt, det är en så kallad selektiv absorbator som är mycket effektivare jämförd med en svart plåt. Indoor väger endast fem kilo och ställs på fönsterbrädan liggande eller stående, och lutas mot fönstret. En fläkt suger in inomhusluften, cirkulerar den genom Indoor, och blåser tillbaka den uppvärmd. Fläkten drivs med en adapter som sätts i vägguttaget och har en försumbar driftskostnad.

På kontoret har vi dem igång varje dag, och använder en dagtimer ställd så att de bara är igång dagtid. Oavsett om någon är på plats eller inte. I Spanien fungerar Indoor utmärkt att använda riktad ostsydost till väst.

Pekka berättar vidare att många från Solkusten hör av sig om produkten, men problemet har varit att det både är kostsamt och omständligt att skicka Indoor från Sverige till slutkund i Spanien. Även fraktskador är ett vanligt förekommande problem med långa transporter.

Solkungen AB samarbetar sedan länge med tidningen Viivilla i Sverige, och valde att samarbeta med Svenska Magasinet i Spanien.

Det enklaste och bästa sättet på Solkusten, är att ha ett hämtlager där kunden kan hämta produkten. Turligt nog har Svenska Magasinet utrymmen för detta.

Tack vare lösningen blir priset för Indoor lika förmånligt för kunderna här nere, som för dem i Sverige. Garantin för Indoor är tio år och den betalar sig flera gånger om under garantitiden.

Verkningsgraden för solceller är knappt 20%, medan Indoor har en verkningsgrad på över 80%, förklarar Pekka.

Solceller för uppvärmning är inte en optimal lösning, då verkningsgraden är så låg. Återbetalningstiden blir väldigt lång eftersom totala kostnaden med installation blir relativt hög. Dessutom tillhör det inte ovanligheterna att det över tid uppstår diverse problem med solcellsinstallationer, som ytterligare medför kostnader. Indoor är plug and play, behöver inget underhåll eller service, och vem som helst klarar enkelt av att använda den.

Solkungen AB i Göteborg har utvecklat och tillverkat solenergiprodukter sedan 2005

 

Mer info om Indoor finns på www.solkungenenergi.se

Intresseanmälningar/förbeställningar skickas till: p.wiena@telia.com

Hämtpris är 310 euro.