Det spanska socialförsäkringssystemet Seguridad Social är under konstant press. Antalet pensionsavgångar fördubblas och pensionssystemet når taket tolv miljarder euro. Spanien behöver fler som arbetar, mer pengar till socialförsäkringssystemet. Så du är välkommen till Spanien för att arbeta.

När landets regering meddelade att pensionerna skulle höjas med 8,5 till 15 procent uppmuntrade det 35.500 att sluta arbeta i december. Vid motsvarande tid 2021 var det 16.700 som pensionerade sig. Bara vid två tillfällen tidigare har fler pensionerat sig. Det var i januari 2018 (36.000) och i januari 2011 (38.500).

Några har gynnats av att bli pensionärer trots att de inte uppnått åldern. De som gick i pension innan 2022 löpte ut fick automatiskt 8,5 procent mer i pension till följd av uppskrivningen som tillämpas.

Allt dikteras i en ny lag som godkändes i slutet på 2021 i det som kallades för Toledopakten. Den slår fast att pensionerna kommer att höjas varje år och följa konsumentprisindex (KPI), det index som mäter den genomsnittliga prisutvecklingen på den privata inhemska konsumtionen.

Enbart i Málagaprovinsen är det 300.000 pensionärer som får höjd pension efter att regeringen beslutat att höja den med mellan 8,5 och 15 procent. En genomsnittspension ligger på 1.247 euro.

Den spanska centralregeringens delegat i provinsen Málaga, Javier Salas, sa nyligen att sedan 2018 har regeringen med Pedro Sánchez historiskt stått för den största ökningen av pensioner. De äldre ska ha det bra med bibehållen köpkraft efter många år i arbete.

Totalt är det 11,8 miljoner pensionärer som ska uppleva samma eller ökad köpkraft sedan tidigare. Antalet pensionärer väntas växa då ”babyboomgenerationen” slutar arbeta vilket betyder ytterligare 15 miljoner pensionärer till 2050.

Det låter bra, men det gäller att finansiera satsningen.

Spanien har tre miljoner arbetslösa och ungdomsarbetslösheten är 31 procent. Trots det behövs arbetskraftsinvandring. Landets arbetslöshet beskrivs som landets största problem. Trots högkonjunkturen som varit har inte arbetslösheten sjunkit.

Nu har ett nytt problem dykt upp som hittills har varit praktiskt taget okänt: bristen på arbetskraft. Ja du läste rätt. Trots att Spanien har miljontals arbetslösa saknas det arbetskraft.

Faktum är att det råder brist på arbetskraft inom allt fler sektorer och branscher. Samtidigt hackar den spanska ekonomin och utlandsskulden växer. För att få det att gå ihop krävs fler kvalificerade arbetare.

Ingenjörer, läkare, sjuksköterskor, dataprogrammerare, matematiker, servitörer, kockar, lagerarbetare, transportörer, skatteinspektörer, säsongsarbetare, elektriker, snickare, kranförare, rörmokare, industriarbetare, truckförare, målare, svetsare, laboratorietekniker och telefonförsäljare. Ja listan är hur lång som helst.

En rapport från Adecco Group visar att det är många företag, främst små och medelstora, som har problem med att hitta och attrahera talanger. De har svårt att hitta de yrkesmän de behöver. Och Manpower Group meddelar att 80 procent av platserna hos teknikföretagen antingen förblir tomma eller att processen för att hitta rätt person tar för lång tid.

Antalet lediga tjänster i Spanien har mer än fördubblats på bara sex år, från drygt 68.000 till nästan 144.000 idag, enligt siffror från Spaniens motsvarighet till statistiska centralbyrån för tredje kvartalet 2022.

En rapport från socialförsäkringsdepartementet uppger att det finns 61.500 lediga jobb som murare och det saknas 24.000 byggnadsarbetare, 12.000 elektriker och lika många byggledare. Totalt inom byggsektorn finns 200.000 lediga jobb. Och vi kan lägga till ytterligare 120.000 inom tekniksektorn.

Bristen på arbetskraft kommer att förvärras i framtiden. Det är helt klart om vi ser till följande siffror: För närvarande finns det 9,5 miljoner aktiva personer som är mellan 51 och 64 år. De går snart i pension och ska ersättas av dem som nu är 16 till 30 år och som i nuläget uppgår till 7,3 miljoner. Här saknas det alltså 2,2 miljoner arbetare.

I det här numret av Svenska Magasinet har vi jobb som temanummer. När jag flyttade till Spanien 1994 var Solkusten Europas största pensionärsreservat. Ungefär som Florida är i USA.

Nya dörrar öppnades. Sverige skrev under EES-avtalet som började gälla 1 januari 1994 med fri rörlighet för varor, tjänster, personer och kapital.

Därefter har strömmen av svenskar till Spanien ökat. Pensionärerna kommer precis som tidigare, men fler yrkesverksamma tar sitt pick och pack och lämnar Sverige för att arbeta under den spanska solen.