Vilka var männen som höll Petra Ranner inlåst i källarutrymmet i Puerto Banús och som förnedrade henne under tre långa dagar? Vilka är männen som styr människohandel och trafficking som har blivit vardagsmat på Costa del Sol? Och vilka är sexköparna? Av Ola Josefsson

Gärningsmännen i Petra Ranners fall gjorde sig skyldiga till människorov och grov våldtäkt. Men om det var tänkt att hon skulle säljas vidare som sexslav är osäkert.
-Det finns många olika mekanismer varför en turist på Costa del Sol blir offer i en våldtäkt, menar mansforskaren Jari Kuosmanen vid Göteborgs universitet.

Bakgrundsfaktorer
Det finns många psykologiska bakgrundsfaktorer som gör att man förgriper sig på kvinnor. För män kan det handla om kompensationsbehov för vanmakt, antingen socialt eller psykologiskt.
Det kan också handla om en grupp män som anser sig ha rätt att begå denna form av övergrepp, de kanske har en kulturell position som enligt männen ger dem rätt att förgripa sig på en kvinna.

Det är väldigt få kvinnor som våldtar män, är våldtäkt ett manligt beteende?
-Nej, men det är mer manligt än kvinnligt samtidigt som det trots allt är få män som går över gränsen. Normalt sett anser de flesta av oss att det är svårt att bli sexuellt attraherad av någon som gör motstånd. För en våldtäktsman handlar det om andra saker, säger Jari Kuosmanen och nämner tre olika former av våldtäkt.
Den ena formen är maktvåldtäkt, här handlar det om att bevisa sin makt. En annan form av våldtäkt är vredesvåldtäkt som situationsbetingad, den är inte planerad utan inträffar just för stunden, det går över gränsen. Den tredje formen av våldtäkt är sadistisk våldtäkt där gärningsmannen är störd och saknar empati. En sadistisk våldtäktsman får sexuell njutning av offrets lidande.

38 procent köper sex
Vilka är då de män som köper kvinnornas kroppar? I Spanien är 38 procent av männen sexköpare, i Sverige är motsvarande siffra 13 procent, en mindre del av dessa cirka sex procent är storkonsumenter. Sexköp är vanligare i länder med en patriarkalisk machokultur som exempelvis Spanien, enligt mansforskaren Jari Kuosmanen vid Göteborgs universitet.
-I ett machosamhälle skyddar män varandra. Om en nordisk kvinna råkar illa ut i Spanien kan också ha att göra med hur man i Spanien allmänt ser på den nordiska kvinnan. Med kvinnlig frihet hemifrån kanske hon uppfattas som lösaktig även om hon inte är det. Friheten kan misstolkas.

Kategorier
Jari Kuosmanen berättar om de olika kategorier av sexköpare som framträdde ur de intervjuer som gjordes med sexköpande män under arbetet med en studie som Jari Kuosmanen gjorde med sina kolleger i prostitutionsgruppen i Göteborg för några år sedan.
-Det finns tre kategorier av manliga sexköpare. Kortfattat kunde man beskriva dem som allkonsumenter av sex, kompletteringsköpare och relationssökare.
En allkonsument av sex vill komma i kontakt med kvinnor, personen är inte sällan sexmissbrukare och fast i ett ekorrhjul. En allkonsument är inte ute efter djupare relationer. En del söker sig till kliniker för att få hjälp och stöd.
Nästa grupp av sexköpare är så kallade kompletteringsköpare. De är ganska vanliga män där sexet har tagit slut i deras förhållande hemma. De har familj.
Den tredje gruppen är de som har svårt på relationsmarknaden, de känner sig förbisedda, har svårt att skaffa tjejer och har dålig självkänsla. Det behöver inte bero på utseendet men de är förtvivlade och vill inte vara utan det sexuella livet.

Varför är prostitutionen mer utbredd i Spanien?
-Spanien är precis som Italien ett land med starka traditioner av männens överhöghet. Synen på kvinnan i katolska länder är indelad i horan och madonnan. Horan har haft sin plats i samhället under lång tid. I nordiska länder har vi en dubbelmoral där vi både tycker synd om och föraktar kvinnor som säljer sex, en som är sexuell lösaktig. I Spanien är synen något annorlunda. Prostitution är i Spanien en institution och har inte påverkats lika mycket av jämställdhetstänkandet.
Enligt Jari Kuosmanen är bordellsystemet ett utryck för en gammal patriarkalisk maktställning som lever kvar på grund av att männen slår sig samman för att bevaka sina traditionella intressen.

Lättaste levebrödet
Sexslaveri, människohandel eller trafficking är som vilken kriminalitet som helst. Kriminella nätverk iakttar marknaden. Ska vi satsa på vapen, droger eller prostitution?
-Kriminella som ägnar sig åt droger riskerar långa straff. Det är mer komplicerat då det handlar om att smuggla ett parti som sedan säljs, efter det gör du ingen mer förtjänst på det partiet. Med sexhandeln är det annorlunda. Du kan hålla några kvinnor under slavliknande förhållanden år efter år och få inkomster hela tiden. Det handlar om kriminella nätverk och ligor som styrs av människor med brist på empati.
-Du kan få som högst 14 år för grovt narkotikabrott medan människosmuggling ger fyra år. Människosmuggling är det lättaste levebrödet inom den kriminella världen.
Ju friare syn ett land har på sexköp desto mer problem har man med trafficking eller människohandel. Polisen och politiker i Sverige jobbar mycket mot människohandel vilket gör det svårare i Sverige att sälja sex öppet.
-I liberala länder som Spanien är konkurrensen stor från den svarta marknaden vilket kan ge bekymmer även för den mer lagliga sexmarknaden.

Kan man generellt säga att alla kvinnor tvingas till prostitution?
-Det stämmer inte alltid. En och annan tjej resonerar som så att det är lättare att få levebröd i Europa och sälja sin kropp, i stället för att bo kvar i hemlandet och vara fattig.
-Prostitution är en varierande verksamhet med många ansikten. Drogberoende är en annan ofta förekommande orsak till att sälja sin kropp, säger Jari Kuosmanen avslutningsvis.

I nästa nummer:
”Hon säljer sin kropp på industriområdet”: Enligt myndigheternas beräkningar har Spanien omkring 400.000 prostituerade, 3.600 horhus varav 300 har lyxprostituerade. Prostitution liksom koppleri är tillåtit i Spanien och omsätter i runda tal 18.000 miljoner euro, vilket gör verksamheten till en av landets största inom nöjesindustrin.