Byggprojektet i centrala Malaga formas nu om efter önskemål från stadshuset. 

Strax börjar byggandet av ett Sefardistiskt* center vid El Pimpi, i det som förr i tiden var Malagas judiska kvarter. I lokalerna kommer bland annat ett museum och en synagoga att finnas. Arbetet har diskuterats i mer än 20 år och nu ser den judiska befolkningen i staden ut att få vänta lite till. 

I september 2020 hittades resterna från ett värmesystem till en romersk bastu eller ett varmvattenbad. Rören tros vara från någon gång mellan år 0 och 200 och eftersom de är ett mycket ovanligt fynd vill den lokala regeringen att de blir en del av centret. Tanken är att systemet ska bevaras och kunna ses i museets källare. 

Just nu ritas planerna om så att byggnaden kan innefatta de gamla vattenrören istället för att förstöra dem. Nya ritningar väntas bli presenterade snart.  

Fotnot: Sefarder, eller sefardiska judar, är personer med judisk och spansk härkomst som förvisades från landet när den iberiska halvön erövrades av kristna kungar på 1400-talet.