70% av alla som röker vill sluta röka men majoriteten börjar igen inom en månad. Endast 3% är rökfria efter ett år. Nu finns behandlingsprogram hos Marbella High Care som individuellt stödjer er som vill sluta. Det har förbättrat resultatet 27%, säger Dra Ana Escribano, specialist hos Marbella High Care. Behandlingarna kan vara antingen nikotinersättning för att motverka fysiskt beroende eller läkemedel för den psykologiska aspekten. Dra Escibano framhåller vikten med personligt engagemang och motivation för att garantera ett bra resultat när man slutar röka.
Det är också viktigt att specialister gör en medicinsk utvärdering för att förstå individens beroende både fysiskt och psykiskt. Därefter påbörjas den individuella behandlingen vilken även inkluderar en uppföljning på lång sikt. Många försöker att sluta röka när de lär känna de negativa effekterna av tobak. Tobak innehåller giftiga ämnen, den mest kända är nikotin vilket är den beroendeframkallande faktorn. Nikotin är en direkt orsak till omkring 29 olika sjukdomar. Dessutom förorsakar komponenter i cigaretter genetiska förändringar och är huvudorsaken till lungcancer.
“Det spelar ingen roll vilket motiv man har för att sluta röka”, säger Dra Escribano, “detta är den bästa investeringen för hälsan, mycket viktigare än att kontrollera blodtryck och kolesterolnivån”.
Marbella High Care erbjuder personliga behandlingsprogram för den som önskar sluta att röka.

Kvinnor drabbas oftare av lungcancer
Lungcancer har nödvändigtvis inte dödlig utgång längre, tack vare medicinska framsteg på senare tid, säger Dr Santiago Ponce, specialist på onkologiska enheten vid Marbella High Care. Dr. Ponce förklarar att sambandet mellan lungcancer och tobak är påvisat och att kvinnor löper en större risk än män som röker samma antal cigaretter per dag.
Även om framsteg gjorts inom behandling av lungcancer så skulle lungcancer vara en sällsynt sjukdom man knappt hört talas om, om inte tobak fanns. Dr Ponce förklarar att det går att upptäcka lungcancer på ett tidigt stadium via screening med lägre stråldoser.
Han har därför startat ett kontrollprogram vilket har som mål att förebygga lungcancer bland rökare i åldern 55 år och uppåt. Speciellt de som har kronisk hosta och slembildning som är en stor riskgrupp och bör prata med sin doktor angående sina vanor och möjligen undergå en screening.
Detta kan hjälpa att upptäcka lungcancer på ett tidigt stadium, säger Dr Ponce. Han menar att i dagens samhälle är lungcancer nästan en epidemi. Vi lär oss hela tiden mer om denna sjukdom och gör framstegen vad gäller botandet till viss del av individuell behandling av varje patient enligt de symptom just de visar. På det viset kan vi erbjuda en mer effektiv och mindre giftig behandling än tidigare, säger Dr Ponce.
Framgångsrik alkoholbehandling hos Marbella High Care

Behandling av alkoholproblem bygger på avgiftning och rehabilitering vilket tillsammans med psykologiskt stöd ger det bästa resultatet. “Vi lyckas med 70% av patienterna”, säger Dr Carlos Triay, specialist inom allmänmedicin.

Detox/avgiftning, är den del av behandlingen som skyddar patienten fysiskt mot abstinensbesvär men det förändrar inte deras beteende eller psykologiska problem. Under detoxperioden, som kan vara mellan 5 till 7 dagar, har vår personal full uppsikt av patienten 24/7, förklarar Dr Triay, för det är möjligt att behandlingen innefattar nödvändig medicinering.

Annons

Efter detta fortsätter patienten till rehabiliteringsfasen med både psykiatrisk och psykologisk hjälp och stöd för att ta i tu med sina svagheter, sociala vanor och sitt självförtroende för att undvika falla tillbaka till beroendet i framtiden. Denna del av behandlingen inkluderar beteendeterapi och motiverande åtgärder vilket kan ske ihop med familjen, individuellt eller i grupp.

Vi utvärderar också eventuella psykiatriska sjukdomar såsom depression, ångest eller personlighetsförändringar. Vi påbörjar eventuell medicinsk behandling efter en personligt ställd diagnos, säger Dr Triay. Han betonar vikten av att patienten måste ha stark motivation för att komma över sitt beroende.