Sedan 2000-talet har nya utlandsskolor med svensk undervisning tillkommit. För utlandssvenska familjer som stannar några år eller en begränsad tid under den kalla och mörka vintern.

Vi har besökt en av de senaste skolorna på Solkusten, Swedish International School (SiS), i Estepona som har en större vision. Att växa och öppna i Málaga stad.

Foto: Angelica Windolf/Fru W Fotoatelier/Formhemmet

Skolan ligger några stenkast från A-7:an i Costalita i Cancelada i Estepona kommun. Asfalterade skolgårdar lyser med sin frånvaro. Här är det gröna gräsmattor i ett lugnt och fridfullt område med närhet till stranden, natur och anslutande padel – och tennis, basket eller pingis utomhus.

Swedish International School (SiS)

Annons

Idealiskt för barn som vill ha studiero och stimulans. Swedish International School (SiS) är en ny skola på Solkusten med svensk undervisning sedan september 2023.

SiS är bara en av flera nystartade utlandsskolor senaste åren som erbjuder undervisning på svenska. Den är inte berättigade till statsbidrag utan lever på elevavgifter, föräldrakollektiv som skjutit till pengar och sponsring. Förutom en inskrivningsavgift per elev (engångsbetalning) 1.000 euro tillkommer 8.500 euro för helår eller terminsvis 4.500 euro.

Föräldrar har blivit kontaktade av representanter från SiS. I början handlade budskapet om att SiS skulle vara bättre än Svenska skolan i Marbella och ge mer stöd till elever. Eller ”har du tröttnat på att sitta i långa bilköer till Fuengirola eller Marbella, så kom till oss”. Det är ett budskap som senare har tonats ner, får jag veta.

”Hela marknadsföringen bygger på att de är en svensk skola. De åker snålskjuts på de andra skolornas hårda jobb”, säger en anställd vid en av Skolverket godkänd skola på kusten och som vill vara anonym.

Nära 600 elever

Det milda och sköna klimatet ger fantastiska möjligheter till utomhusaktiviteter året om.

Skolorna på Solkusten med svensk undervisning har i nuläget nära 600 elever.

Svenska skolan i Marbella har 196 elever men har en kapacitet på 300. Den firade nyligen 20-årsjubileum och förväntas växa efter utbyggnad. Vid skolan i Fuengirola går 319 elever.

Det normala är att föräldrar kommer till Solkusten på ett till tre år. Föräldrar försöker få med skolpengen vilket gör att hemkommunen kontaktar skolan i Spanien och ber om en enhetskod från Skolverket. Vilket bidrar till att ansökan om skolpeng kan bli godkänd och intyg ges till eleven.

En skola som har tillstånd från Skolverket är också under tillsyn av Skolinspektionen. Det finns ett klart och tydligt regelverk eftersom det är skolplikt och svensk läroplan som gäller.

Nationella prov skickas ut från Skolverket. De ska låsas in och göras på samma tid som i Sverige. Det är kvalitetskontroll och likvärdigt mellan skolorna som Skolinspektionen har tillsyn över.

Det krävs intyg från Skolverket plus Sveriges ambassad att de kommer att driva en skola i Spanien som är likvärdig med en skola i Sverige.

”Fantastisk första termin”

Anders Widén är initiativtagare till Swedish International School (SiS) i Estepona. Han är glad och positiv efter första terminen.

Initiativtagaren Anders Widén och rektorn Göran Holm lyser i kapp med solen. Skolan i Estepona som erbjuder undervisning på svenska ska växa till det dubbla till hösten.

När vårterminen startade var det över 40 elever. Och fler kommer. Till nästa läsår ska de växa till 100 elever. Det finns färdiga förslag på att bygga ut skolan för 200 elever.

Anders Widén kommer från näringslivet.

– Vi startade skolan på rekordtid. Det tog elva månader från att idén om en skola (oktober 2022 red. anm.) blev verklighet i september. Helst hade jag väntat ett år, men föräldrakooperativet gjorde mig övertygad om att sätta igång. Vi har lärt oss mycket på vägen. Det är de små detaljerna som är viktiga. Det har varit en fantastisk första termin.

Frågor

Före besöket på den nystartade skolan i Estepona har redaktionen fått frågor från föräldrar och läsekrets. På de sociala nätverken har frågan kommit upp om den är godkänd av Skolverket. Och som det brukar vara, är svaren på de sociala nätverken olika. De bygger mer på känslor än fakta.

Sedan 2000-talet har nya svenska utlandsskolor tillkommit för barnfamiljerna som stannar en begränsad tid under den kalla och mörka vintern.

På Costa del Sol finns två skolor som är godkända av Skolverket och där Skolinspektionen har tillsyn för undervisningen. Det är Svenska skolan i Marbella och Fuengirola.

Swedish International School har tillstånd från Estepona kommun och Junta de Andalucia. Att det rör sig om ett muntligt tillstånd hos Junta de Andalucia till att börja med, får jag senare veta.

På regionregeringens lista över utländska skolor i Estepona som vi tagit del av finns inte Swedish International School med.

Göran Holm är rektor vid SiS.

– Vi har klartecken att köra. Varför vi inte finns med på listan har jag inte en aning om, säger rektorn.

Jag blir senare uppringd av Anders Widén som förtydligar att det rör sig om ett första muntligt tillstånd med att bedriva skolverksamhet i Andalusien. Svenska Magasinet har även tagit del av ett intyg eller ”Certificado” från Sveriges ambassad i Madrid daterat 22 december 2023 som hänvisar till Swedish International School. Det ska registreras vid Junta de Andalucia.

Ambassadens roll

Intyget anger att ambassaden tagit emot och sett det underlag där den aktuella skolan bekräftar att de har för avsikt att följa den svenska läroplanen. Skolan ansvarar för att skicka in sin ansökan med relevanta och erforderliga inlagor om behörighet/tillstånd att bedriva undervisning i Spanien till Junta de Andalucia”, skriver Adrián Barceló La Torre Vila, ambassadråd, i en mejl till Svenska Magasinet.

– Intyget blev fysiskt registrerat i Málaga idag (25 januari 2024, red. anm.). Precis som Sverige är Spanien ett pappersland och saker tar tid, säger Anders Widén.

Göran Holm har tidigare varit rektor vid Svenska skolan i Moskva innan den stängde. Han har även suttit i styrelsen för Svensk Utlandsundervisnings Förening (SUF) för alla som bedriver svensk utlandsundervisning, där nu också Swedish International School är medlem.

– Vi har valt att följa svensk kursplan. Vi har tillstånd för kompletterande svensk undervisning från svenska Skolverket men i övrigt är vi en internationell skola där tillsynen ligger hos regionregeringen Junta de Andalucia.

– Det gör att språk som spanska men också spansk kultur ingår i vår kursplan. Innan vi startade gick vi igenom ett ”nålsöga” med spanska krav och kriterier skulle uppfyllas.

– Vi är en internationell friskola som har rätt att bedriva undervisning enligt det vi fått tillstånd att bedriva här i Spanien.

Anders Widén menar att skulle man väntat på tillstånd från Skolverket så hade det inte blivit någon skola. Det var många år sedan Skolverket delade ut tillstånd.

Föräldrar

Anders Widén var idétagare till Swedish International School i Estepona med föräldrar som gick ihop och investerade.

– Meningen är att vi ska vara ett komplement till de skolor med svensk undervisning som redan finns i Fuengirola och Marbella. En föräldragrupp var villig att driva skolan och jag skulle fronta projektet. Vi har även fått bra uppbackning av kommunen och borgmästaren José María García Urbano som ser det som ett samhällsprojekt.

– Ägarsidan ser det som en investering i framtiden då det handlar om våra barn. Jag ser inte heller någon konflikt i att vi har startat.

SL-bolaget Swedish International School står som ägare visar företagsregistret Registro Mercantil de Málaga. Det finns en enskild VD, Ida Beckman Kling. Hon har två barn, men de går på Svenska skolan i Marbella. Beckman Kling är en av de som har gått in med kapital.

Beate Sofie Fredriksson är också med och aktivt driver skolan. Hennes tre barn har tidigare gått på Svenska skolan i Marbella.

Bluffskola

Nyligen skrevs det i svensk media om en svensk bluffskola i semesterparadiset Ban Phe i Thailand som varken haft tillstånd från thailändska Skoldepartementet eller arbetstillstånd för lärarna.

Om det skulle bli ett tillslag så måste ni säga till ert barn att säga att lärarna är föräldrar, ska rektorn ha sagt enligt en källa till Expressen.

I Spanien är det inte lika illa ställt.

En gång i tiden var syftet med de officiella svenska utlandsskolorna att ge utbildning enligt svensk läroplan till skolbarn vars föräldrar under en period arbetade utomlands i det svenska samhällets tjänst.

Med krav att minst en förälder ska tjänstgöra vid en svensk eller internationell organisation, vid ett svenskt företag eller vara sysselsatt med kulturell verksamhet som familjens försörjning är beroende av.

Nya utlandsskolor

Sedan 2000-talet har nya svenska utlandsskolor tillkommit för barnfamiljerna som stannar en begränsad tid under den kalla och mörka svenska vintern. Nya möjligheter med att jobba och studera på distans har ökat.

Det har också gjort att det finns olika kategorier av svenska utlandsskolor. I Spanien finns sju officiella utlandsskolor som får statsbidrag och som har rätt att betygsätta sina elever med Skolinspektionen som har tillsyn för undervisningen. Utbildningarna på dessa skolor följer den svenska läroplanen med undervisning på svenska. Det kompletteras med lektioner i spanska och landets kultur.

Det gäller de skandinaviska skolorna i Madrid och Torrevieja. Samt i Fuengirola, Marbella, Palma de Mallorca och på Gran Canaria och Teneriffa. Här har behöriga elever rätt till statsbidrag. Flera av dessa skolor tar även emot gästelever eller gäststudenter under en viss tid vilket också medför en inkomst.

Utanför Skolverket

I höstas startade Swedish International School (SiS) i Estepona som ligger helt utanför Skolverket och Skolinspektionens som har tillsyn för undervisningen vid utlandsskolor. Det är även Skolinspektionens tillsyn som ligger till grund för Pisa.

SiS tar emot barn och elever från förskola upp till gymnasiet. Högstadie – och gymnasieelever läser via Sofia distans och Hermods och här finns två handledare på plats. Det är distansundervisning med rätt att sätta svenska betyg.

– När det gäller elever på låg- och mellanstadiet som flyttar till Sverige eller annat land så har vi överlämningsdokument och skriftliga omdömen som vi skickar med. Vi hjälper till på alla sätt i att underlätta överföringen till en ny skola efter vistelse hos oss, säger rektor Göran Holm.

Samtliga åtta lärare på skolan har svensk lärarlegitimation, kunskaper i spanska språket och tidigare erfarenhet inom läraryrket.

Swedish International School (SiS) har också en gräns på max 16 elever per klass vilket möjliggör individuell skolgång och att det ska vara en tät lärarkontakt med elever och föräldrar.

Ingen formell ansökan

Begreppet svensk skola är inte varumärkesskyddat. Det finns skolor i utlandet som säger att de följer svensk läroplan, men de har kanske inte rätt att sätta svenska betyg. Och det görs inte heller nationella prov och skolan granskas inte av Skolinspektionen.

Swedish International School (SiS) i Estepona har inte skickat in en formell ansökan om att erhålla rätten till statsbidrag och bli godkänd av Skolverket.

Fram till sommaren 2023 var Per-Olov Ottosson, undervisningsråd vid Skolverket. Han har senare gått i pension. Linda Blomdahl har efterträtt.

Svenska Magasinet hade kontakt med Per-Olov Ottosson på försommaren 2023. Han berättade då att han hade muntligt informerat företrädare för skolan i Estepona vad som gällde för att erhålla rätten till statsbidrag.

Det är relativt vanligt att olika intressenter hör av sig och vill veta vad som gäller för att starta svenska skolor utomlands, berättade Ottosson den gången.

Svenska Magasinet har även tagit del av en Tjänsteanteckning angående en förfrågan från Sveriges Ambassad i Madrid om Swedish International School (SiS) i Estepona.

”Den rubricerade verksamheten (SiS) har inte inkommit med någon ansökan om att erhålla rätten till statsbidrag enligt förordning SFS 1994:519. Skolverket kan inte yttra sig om eller bedöma verksamheter i andra länder som inte har erhållit rätten till statsbidrag enligt ovan”, skriver det tidigare undervisningsrådet Per-Olov Ottosson till ambassaden i Madrid.

Bedömning

Efter att Per-Olov Ottosson gått i pension är det Linda Blomdahl som är ny på posten som Europaskolinspektör och Undervisningsråd vid Skolverket.

Linda Blomdahl skriver i en mejl:

”En skola som vill starta i ett annat land ansöker om tillstånd hos det aktuella landets myndigheter. Det är alltså inte Skolverket som avgör om en skola kan starta eller inte. Däremot kan skolan ansöka om att bli en svensk utlandsskola via Skolverket som sedan fattar beslut om godkännande eller ej enligt förordningen om statsbidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar (1994:519)”.

”Någon bedömning om skolan i Estepona har rätt att få statsbidrag har inte gjorts då Swedish International School inte ansökt om det”, skriver Linda Blomdahl i ett mejl till Svenska Magasinet.

”Ett beslut om det kan fattas först när huvudmannen inkommit med en ansökan om att bli godkänd som svensk utlandsskola, vilket alltså huvudmannen inte har gjort. Dock är det flera krav som ställs för att en ansökan ska bli aktuell för bli godkänd som svensk utlandsskola”.

”Huvudmannen kan däremot ansöka om att bli godkänd för att senare kunna ansöka om statsbidrag för de elever som exempelvis läser kompletterande svenska. Det finns alltså olika statsbidrag som skolor kan ansöka om”.

Senast 2005

Att svenska skolor i utlandet beviljas statsbidrag tillhör ovanligheterna. Senast en skola beviljades statsbidrag var en skola i Ungern som var igång 2006 till 2010. Ansökan beviljades 2005 av Skolverket.

Syftet med statsbidraget enligt förarbetena till förordningen (sfs 1994:519) är att bereda möjlighet för svenska arbetstagare att verka utomlands p g a att arbetet så kräver och för att underlätta för medföljande barns skolgång under utlandsvistelsen. Det underlättar skolgången när familjen återvänder till Sverige eftersom man gått vid en svensk utlandsskola.

Större vision

Gräsmattor i ett lugnt och fridfullt område med både närhet till strand och natur. Skolgården är ett större grönområde med fotbollsplan och ”skolmatsal”. Lunchen intas i det gröna.

Över SiS i Estepona lyser solen bokstavligt. Det är närmare 20 grader och lunchen som kommer med catering intas utomhus i solgasset. Bara vid fyra tillfällen har eleverna varit tvungna att äta inomhus.

De som Svenska Magasinet pratar med stortrivs även om några ger uttryck för att sakna kompisarna i Sverige. Men på frågan om de föredrar Spanien eller Sverige svarar alla att de vill fortsätta att gå i Spanien.

– Med eleven i fokus, välmeriterad personal och härliga studiemiljöer så ger vi eleverna de bästa förutsättningar för en kvalitativ studieperiod och elever som lämnar SiS är väl förberedda för vidare studier i Sverige eller annan plats i världen, berättar Göran Holm

– Alla är välkomna. Vi är en skola utan väggar och dörrar på så sätt att vi inte stoppar någon. Småskalighet och flexibilitet är ledorden, säger Anders Widén som har större visioner än SiS i Estepona.

– Málaga är en storstad dit allt fler svenskar flyttar. Även företag och näringsliv växer. Här finns behov för nästa skola med svensk undervisning. Då kan nog inte Skolverket säga nej om en ansökan skickas in.

 

Fler elever i svenska utlandsskolor i Europa

Barn som återvänder till den svenska skolan efter sommarlovet gör det inte alltid i Sverige. Runt om i världen finns skolor som får statligt stöd för att ge elever en svensk skolundervisning. I SCB:s historiska skolstatistik kan man se hur verksamheten har utvecklats sedan 1990-talet. Bland annat har det blivit fler elever i Europa efter EU-inträdet.

2021 var det nästan 1 500 elever som deltog i undervisning i svenska utlandsskolor eller via distans. Det är en återhämtning efter pandemin när elevantalet föll till 1164 elever 2020. Flest elever i svenska utlandsskolor var det 2018, då antalet var 1 671.