När klimatet blir varmare förändras livsstilen. En studie från CaixaBank Research visar att turisterna under 2023 spenderade mer på platser med en normal medeltemperatur jämfört med 2019.

Däremot på platser med extremvärme spenderade turisterna mindre pengar.

Ju varmare det är desto mindre pengar spenderar turister

Klimatförändringarna påverkar turister som spenderar mindre där det är varmare. I områden med en medeltemperatur på 20 grader på sommaren spenderar turister mer.

Ju varmare det är desto mindre spenderar turister. Och när de väljer att shoppa eller köpa saker skiljer sig också.

Annons

Under dygnets varma timmar mellan klockan 12 och 17 var konsumtionen som lägst för att öka som mest efter klockan 22.

David César Neymann är samordnare bakom studien. Tillsammans med de övriga författare uppmanas kustområden som Costa Blanca och Costa del Sol att utveckla en turistpolitik som är mindre beroende av sol och stränder för att påverkan av värmeböljor ska minska.

Skugga och sena kvällar

Människor söker sig till vatten när det är som varmast. Men antalet områden som erbjuder skugga och skydd för solen måste bli fler. Även evenemang sent på kvällar rekommenderas för att mildra effekterna som värmen kan få för ekonomin.

Fler evenemang sent på kvällen för att mildra effekterna som värmen kan få för ekonomin.

När det gäller inlandsturism föreslår rapporten att naturliga aktiviteter arrangeras tidigt på morgonen eller på kvällen och att fler inomhusalternativ inkluderas i turistutbudet.

Under sommaren 2023 rapporterades det om att fler valde norra Spanien på grund av de mer behagligare temperaturerna. Baskien, Asturien, Kantabrien och Galicien har milda sommartemperaturer, cirka 18 till 20 grader, om vi ser till dygnets genomsnitt. Vilket välkomnas av turister som flyr från hettan i östra och södra Spanien.

Fler turister under andra tider på året

En positiv konsekvens som temperaturökningen för med sig är att den traditionella högsäsongen förlängs. Antalet turister liksom intäkterna för turistnäringen ökar långt in på hösten.

Turismen växte mer under fjolårets andra och fjärde kvartal jämfört med det tredje kvartalet. Det är en trend som förväntas fortsätta.

Ökningen av turistströmmen under det som tidigare var lågsäsong beror också på ökad flexibilitet eftersom många inte har barn i skolåldern på grund av låga födelsetal. Andra har också lättare att ta semester under lågsäsong på grund av distansarbete.

José Ignacio Goirigolzarri, ordförande för Caixabank, pekar på säsongsanpassningen som något mycket positivt för den spanska turistsektorn. Vid ett forum arrangerat av Exceltur vid turistmässan Fitur i Madrid sa Goirigolzarri att sektorn kommer att växa dubbelt så mycket som ekonomin som helhet.