SVENSKA MAGASINET stod i början av maj värd för en informationsträff om svenska pensioner. Träffen väckte stort intresse och blev snabbt fullbokad. Den leddes av Christian Körberg som innehar mycket intressant information om hur många som har låga pensioner med hans hjälp kan förbättra sin situation. Med på träffen var också tre personer som redan fått hjälp av Christian med just detta. Vi planerar fler träffar om svenska pensioner efter sommaren.