Vad är plus valía? Plus valía är en kommunal skatt som drabbar alla fastighetsägare som säljer eller på annat sätt avyttrar sin fastighet. Skatten är svår att kalkylera. Två viktiga poster måste medtagas i kalkylen. Den ena är antalet innehavsår och den andra är markens taxeringsvärde. Alla spanska fastigheter drabbas av denna avgift så snart en fastighet byter ägare. Översatt till svenska blir avgiften benämnd värdestegringsskatt på mark. Marken skall ha stigit i värde under ägarens innehavstid och denna värdestegring har kommunen en rätt att beskatta.

Vad är nytt?
Den spanska författningsdomstolen har i ett mål fastslagit att beräkningssättet inte tar hänsyn till om bostaden har sjunkit i värde. De enda beräkningsformler som används är markens taxeringsvärde och antalet innehavsår. Och så kan man inte beräkna en skatt enligt författningsdomstolen.

En skatt måste ta hänsyn till om marken verkligen stigit i värde. Om marken sjunkit i värde bör ingen skatt utgå menar domstolen i ett nyligen avgjort ärende. Man måste också beakta att även om fastigheten sålts med vinst, kan marken ha sjunkit i värde. Men detta måste du i så fall själv kunna bevisa.

Vad göra man?
Du som sålt med förlust och ändå betalt plus valía kan kontakta oss här på Global Accounting för att få hjälp med återbetalning av plus valía skatten. Detta kan komma att bli dyrt för många kommuner. Men det är många frågor som hänger i luften än. Vi vet ännu inte hur mycket Du skulle kunna få tillbaka. Vilken preskriptionsregel gäller t ex? Hur skall den kommunala skatten beräknas?

Denna artikel har skrivits av Bo Wennertorp verksam vid den svenska revisionsbyrån Global Accounting i Marbella.