Fram till den 20 oktober pågår konstutställningen ”Oh my goat” på calle Larios i Málaga. Ett 40-tal artister medverkar med sina ”getter” i utställningen som dagstidningen SUR arrangerar. Foto: Jonny Erixon Consulting